Projekty

Aktualne projekty

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą też wziąć udział w projektach, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zapoznaj się też z projektami dofinansowanymi z funduszy EFS  (link przekierowujący)