[2017] Gdańsk blisko rodziny

Realizacja projektu „Gdańsk blisko rodziny” ma poprawić w mieście jakość i dostępność do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych przemocą w rodzinie lub jej doświadczających.

Oferta projektu obejmuje przede wszystkim powstanie w Gdańsku Punktu „Rozwoju dla rodziny”, prowadzącego m.in. bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla 30 dzieci, terapię krótkoterminową, również konsultacje pielęgniarsko-psychologiczne skierowane do 20 maluchów, które nie przebywają w żłobkach czy przedszkolach, zajęcia socjoterapeutyczne dla małej grupy młodzieży i grupę wsparcia dla rodziców uwikłanych w przemoc. Ze wsparcia Punktu będzie mogła skorzystać każda gdańska rodzina po wcześniejszej konsultacji i kwalifikacji – kontakt:

Koordynator projektu p. Magdalena Szerszyńska, tel. 58 342 31 79, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Projekt zakłada także wakacyjny wyjazd o charakterze integracyjnym dla gdańskich rodzin z dziećmi, dotkniętych problemem przemocy. Rodzice i dzieci będą uczyć się tam m.in. trudnej sztuki rozmowy i rozwiązywania konfliktów. Nie zabraknie również zajęć rekreacyjnych w plenerze.

W projekcie przewidziano również specjalistyczne, tematyczne szkolenia dla przedstawicieli instytucji miejskich pracujących w obszarze przemocy oraz kampanię informacyjną dla mieszkańców Gdańska, w tym przede wszystkim seniorów, narażonych na różne formy przemocy.

Zwieńczeniem projektu „Gdańsk blisko rodziny” będzie trójmiejska konferencja Zespołów Interdyscyplinarnych na rzecz rodziny wolnej od przemocy, gdzie poza ciekawymi wykładami i warsztatami dla specjalistów zostaną przedstawione dobre praktyki trzech miast na rzecz rodziny uwikłanej w przemoc.

Okres realizacji projektu to 01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 127 000 zł, w tym 95 000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a pozostałe 32 000 zł – wkład MOPR w Gdańsku.