[2020] Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt „Gdańskiego modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” przygotowali i opracowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Wydziałem Rozwoju Społecznego UM oraz ekspertami z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psychicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W październiku 2017 roku rozpoczęło się testowanie i jednocześnie wdrażanie modelu w mieście, które potrwa do września 2020 roku. Opracowanie zyskało bowiem akceptację i pozytywną ocenę m.in. Ministerstwa Rozwoju i zostało zakwalifikowane do etapu pilotażowo – wdrożeniowego. Nowatorskość gdańskiego modelu polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej takiej osoby jest realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej. Potrzebujący jest objęty pomocą różnych specjalistów (w ramach zespołu diagnostycznego-interdyscyplinarnego, pomocowego). Może liczyć m.in. na opiekę lekarza psychiatry, psychologa, asystenta środowiskowego, opiekuna. Chodzi o to, by wsparcie dawało jak najlepsze efekty. W ramach testowania i wdrażania modelu w Gdańsku do końca września powstały lub jeszcze powstaną: m.in. specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny dla osób zaburzonych, mieszkania wspomagane, środowiskowy dom samopomocy, centrum integracji społecznej oraz klub integracji społecznej.

Głównym realizatorem zadania (liderem z ramienia miasta) jest gdański MOPR, partnerami: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Projekt realizowany jest od 01.08.2017 r. do 30.11.2020 r.

Wartość projektu to 10 080 651,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 9 778 232,34 zł 

O projekcie szczegółowo, z bazy dobrych praktyk:

http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/practice/view/417