[2014] Bezpieczny budżet domowy dla 50+

Celem projektu „Bezpieczny budżet domowy dla 50+” jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności osób w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących w Gdańsku, klientów systemu pomocy społecznej i pozostałych mieszkańców w zakresie bezpiecznego korzystania z produktów finansowych i racjonalnego gospodarowania budżetem domowym poprzez włączenie beneficjentów w cykl szkoleniowo – edukacyjny. Aby rezultaty projektu były jak najlepsze, został on podzielony na kilka etapów.

Pierwszy z nich obejmuje wykłady dla osób powyżej 50 roku życia przeprowadzone przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Policję oraz przedstawicieli banków mające na celu podniesienie świadomości wśród beneficjentów na temat zagrożeń wynikających z nieprzemyślanego zawierania umów np. pożyczki czy zakupy akwizytorskie, wyćwiczenie wśród uczestników nawyków racjonalnego zarządzania finansami osobistymi, np. rozumienia zasad funkcjonowania banków i zakładania kont osobistych oraz zabezpieczenia się przed wyłudzeniami i oszustwami.

Kolejny etap projektu obejmuje szkolenie dla zaawansowanej grupy beneficjentów „Ostrożne e-transakcje finansowe”, którego celem będzie wykształcenie umiejętności obsługi elektronicznej bankowości poprzez indywidualną pracę na symulatorze banku elektronicznego oraz planowanie budżetu domowego z wykorzystaniem komputera. Spotkania będą odbywały się w Filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Osobom, biorącym udział w szkoleniu nt. finansów w Internecie, dodatkowo zostanie zaoferowany kurs treningu pamięci mający na celu zwiększenie aktywności pamięci do zapamiętania np. kodów do bankowości elektronicznej lub numerów PIN w kartach płatniczych.

Zwieńczeniem projektu będzie panel dyskusyjny specjalistów z różnych dziedzin – geriatrii, bankowości, pomocy społecznej, psychologii oraz samego seniora, którzy przedstawią różne stanowiska w temacie „Senior zna się na finansach”.

Poza działaniami skierowanymi do osób powyżej 50 roku życia zaproponowano również szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników WiMBP z motywacji oraz trening budżetowy. Przeszkoleni pracownicy będą wspierali uczestników podczas realizacji projektu.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.