[2013] Z pakietem do pracy

Projekt realizowany przez Bałtycką Akademię Umiejętności s.c. w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 48 osób zamieszkałych w Gdańsku i pozostających bez stałego zatrudnienia, poprzez objęcie programem aktywizacji społeczno-zawodowej.

Aby rezultaty projektu były jak najlepsze, został on podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętności cenione przez pracodawców, warsztatach doskonalących umiejętności poszukiwania pracy, kursie komputerowym oraz szkoleniach zawodowych. Działania te będą prowadzone pod okiem doradcy zawodowego oraz coacha, którzy pomogą uczestnikom projektu określić ścieżkę zawodową oraz będą wspierać ich w poszukiwaniu pracy. W drugim etapie projektu, jego uczestnicy będą mogli poszerzyć swoje umiejętności podczas 3 miesięcznych staży zawodowych u pracodawcy.

W ramach Projektu działać będzie ponadto Klub Malucha, w którym uczestnicy projektu będą mogli pozostawić swoje pociechy na czas zajęć.

Projekt „Z pakietem do pracy” jest realizowany od 01.02.2012 r. do 31.03.2013 r. w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wynosi 952 278,72 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.