Szlachetne wnętrze dla rodziny zastępczej – zachęcamy firmy do współpracy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współdziałania firmy odpowiedzialne społecznie, które podejmą się opłacenia lub wykonania we własnym zakresie tudzież w ramach swoich środków, remontu mieszkania na cele pieczy zastępczej.

Gdańsk stara się wspierać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w każdym aspekcie życia. Wiąże się z tym także przekazywanie lokali komunalnych na potrzeby pieczy zastępczej. Takie mieszkania często wymagają jednak gruntownego odnowienia, odświeżenia i dostosowania do potrzeb rodziny. W ramach uruchomionego w mieście Programu mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej – CSR „Szlachetne wnętrze”, MOPR zachęca biznes społecznie odpowiedzialny do partnerstwa, wsparcia i podjęcia działań remontowych. Partycypowanie w przeprowadzeniu prac w lokalu dla rodziny zastępczej może być częściowe lub całościowe.

Zostań „Mecenasem Szlachetnego Wnętrza”

Celem głównym Programu jest zapewnienie adekwatnego wsparcia mieszkaniowego rodzinom zastępczym. Program może przynieść korzyści zarówno w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w obszarze pieczy zastępczej, jak i kształtować wizerunek firmy. To wyjątkowe, bardzo odpowiedzialne działanie. Firma, która zostanie partnerem, sfinansuje lub przeprowadzi remont we wskazanym lokalu m.in. zostanie uhonorowana tytułem „Mecenasa Szlachetnego Wnętrza”.

Łączymy siły, by jeszcze lepiej pomagać

Szczegółowymi informacjami na temat możliwości włączenia się w Program służy właścicielom firm, przedsiębiorcom p. Magdalena Theus z gdańskiego MOPR, tel.: 58 347 82 81, kom.: 501 766 494, adres e-mail: magdalena.theus@gdansk.gda.pl. Gorąco zachęcamy do kontaktu! Działania z zakresu społ. odpowiedzialności biznesu to nie tylko korzyści wizerunkowe dla firmy, ale przede wszystkim satysfakcja z dokonywania realnych zmian w życiu ludzi.

Realizatorami Programu są: MOPR, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Biuro Prezydenta/Referat Promocji Miasta, Gdańskie Nieruchomości oraz partnerzy z sektora prywatnego, którzy podejmą się remontowego wyzwania.

 

Broszura informacyjna o Szlachetnym Wnętrzu – źródło MOPR w Gdańsku

 

Symboliczna fot. rodziny z dziećmi/Pixabay (natik_1123)
Symboliczna fot. pokoju dziennego/fot. z Pixabay (GetLostMIke)