Także latem wspieramy osoby w bezdomności

Prosimy mieszkanki, mieszkańców, turystów o wrażliwość społeczną i przekazywanie sygnałów o osobach w bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku. Apelujemy też o reakcję i zgłoszenia o osobach, które proszą o datki na ulicy. Potrzebującym oferujemy kompleksowe wsparcie.  

Również latem w mieście prowadzone są intensywne działania pomocowe na rzecz osób w bezdomności oraz dla osób proszących o datki. Wsparcie proponują potrzebującym: pracowniczki i pracownicy socjalni gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz streetworkerzy. Działania wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pomocy udzielają organizacje pozarządowe, zaangażowane na rzecz potrzebujących. Osoba w bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy finansowej, żywnościowej, rzeczowej, specjalistycznej – psychologicznej i prawnej, aktywizującej społecznie czy po prostu higieniczno-sanitarnej. Proponowane wsparcie jest adekwatne do sytuacji potrzebującej osoby, jednak to ona zdecyduje, czy je przyjmie.

– To ważne, aby nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka – mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku. – Zgłoszenie do służb pomocowych może uratować życie i zdrowie ludzkie. Dlatego sprawdzamy każdy sygnał, który przekazują nam mieszkanki, mieszkańcy. To współdziałanie, społeczna empatia są cenne także podczas wakacji. Mamy pełne ręce pracy i ogromną satysfakcję, jeśli uda się komuś realnie pomóc.

Zadzwoń lub posłuż się darmową aplikacją

Zgłoszenia o osobach w bezdomności, ale też o osobach proszących o datki, trzeba kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy MOPR);

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;

– Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

O lokalizacji potrzebujących można też powiadomić streetworkerów w mieście, posługując się aplikacją Arrels. Jest ona bezpłatna i można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker m.in. łatwiej dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności. W 2018 roku Arrels wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać:

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android.

 

Pomocowa aplikacja Arrels/fot. Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl