Przypominamy, nieodpłatna pomoc prawna telefonicznie i poprzez email

31 marca 2020

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, 16 marca br. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną do odwołania. W celu uzyskania porady należy skontaktować się we wskazanych godzinach pod…

Autobus SOS pomaga nadal!

31 marca 2020

Przedłużone zostało działanie „autobusu SOS – pomoc” dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku. To w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tych potrzebujących osób, które z różnych przyczyn przebywają w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. Pomoc będzie świadczona do odwołania. Pierwotnie sezon mobilnego wsparcia miał się zakończyć 31 marca. Ze względu jednak na stan epidemii…

Jak radzić sobie z lękiem przed zakażeniem koronawirusem?

30 marca 2020

Koronawirus jest zagrożeniem realnym, choć wciąż niewiele o nim wiemy… Czujemy się niepewni wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje wokół nas. Trudno nam przywrócić kontrolę nad sytuacją, gdy jesteśmy zamknięci w domu.  Zdarzenie jest niecodzienne, wzbudza różne stany i emocje. Tracimy poczucie bezpieczeństwa.  Odczuwamy lęk, napięcie i…

Żywność i zakupy – pomoc w Gdańsku w czasie epidemii

25 marca 2020

Pod numerem telefonu: 500 218 337 (w godz. od 8.00 do 21.00) lub pisząc na adres email: wsparcie@mopr.gda.pl można otrzymać informację, o uzyskaniu pomocy żywnościowej oraz w zrobieniu zakupów.  Kontakty uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie adresowane jest do osób pozostających w kwarantannie, do samotnych seniorek i seniorów, osób schorowanych i niepełnosprawnych. Mogą z…

Wsparcie psychologiczne – zadzwoń do specjalistów!

16 marca 2020

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Gdańska! Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, chcesz porozmawiać, potrzebujesz wsparcia specjalisty – zadzwoń!  Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne: – Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku – całodobowo – tel.: 58 511 01 21, 58 511 01 22, – psycholog MOPR – w godz. pracy Ośrodka – tel.: 508 901 118, – Fundacja Oparcia Społecznego A….

Wspierajmy się

15 marca 2020

W sytuacji zagrożenia koronawirusem możemy sobie realnie pomagać. W naszym otoczeniu są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, którym nasze wsparcie jest teraz bardzo potrzebne. Sędziwej sąsiadce zaoferujmy zrobienie zakupów. Można też wyprowadzić psa. Jego niepełnosprawny właściciel z pewnością ucieszy się z takiej pomocy. Te małe, życzliwe gesty mają dzisiaj szczególny wymiar.   W obecnej sytuacji prosimy…

Bezpłatne porady prawne w Gdańsku tylko telefonicznie lub drogą elektroniczną

13 marca 2020

W trosce o mieszkańców i w związku z ograniczaniem ryzyka zarażenia koronawirusem, zawieszona została usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że takie poradnicze wsparcie udzielane będzie do odwołania wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną.  Wymagane do uzyskania porady oświadczenie, o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy…

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

11 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zarażeniom koronawirusem informujemy, że zewnętrzna praca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku została czasowo zawieszona. Jednak w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach miasta dyżurują pracownicy socjalni – kontakt z nimi możliwy jest drogą telefoniczną oraz elektroniczną poprzez email. Numery telefonów do Centrów Pracy Socjalnej MOPR dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl (w…

Seniorko, Seniorze w związku z koronawirusem prosimy o szczególną ostrożność!

11 marca 2020

Serdecznie prosimy gdańszczanki i gdańszczan 60+ o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa, by uniknąć zarażenia koronawirusem. Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich komunikaty emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych. Dostępne są również na stronach obu instytucji, np. link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/ Kierując się Państwa…

„Autobus SOS – pomoc” na ulicach do końca marca

9 marca 2020

Już ponad 15 tysięcy porcji zupy wydano od listopada ub. roku w „autobusie SOS – pomoc”, osobom bezdomnym w Gdańsku. Od tego czasu potrzebujący pasażerowie otrzymali też łącznie ponad 2 250 sztuk ciepłej odzieży na zmianę. Od listopada pojazd, m.in. z ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym i streetworkerem na pokładzie kursuje w mieście (codziennie, w godzinach późnowieczornych…

Bezdomność – od pomocy po prawa człowieka

28 lutego 2020

Gdańsk przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych jako pierwsze miasto w Polsce. O europejskiej i gdańskiej inicjatywie wypracowania, przygotowania i przyjęcia tego dokumentu mówili uczestnicy piątkowego seminarium pt. „Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności – od podejścia charytatywnego i opartego na potrzebach, do podejścia opartego na prawach człowieka”. Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. Gościem wydarzenia…

Podwyżki pensji dla zawodowych rodziców zastępczych

27 lutego 2020

W bieżącym roku w Gdańsku o 250 złotych wzrosły wynagrodzenia dla zawodowych rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Podwyżkę przyjęła Rada Miasta Gdańska podczas czwartkowej sesji. W tym roku zawodowemu rodzicowi zastępczemu przysługuje za pracę wynagrodzenie nie niższe niż 3 020 zł brutto miesięcznie (w ub. roku było to 2 770 zł brutto). Z kolei…

Gdańsk z Kartą Praw Osób Bezdomnych

27 lutego 2020

Jako pierwsze miasto w Polsce Gdańsk przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych. Zawiera ona zobowiązania do przestrzegania i poszanowania podstawowych uprawnień tej grupy społecznej. Dokument określa obszary i kierunki działań, zmierzające do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej miasta, dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób doświadczających bezdomności. Gdańska Karta Praw Osób Bezdomnych jest odpowiedzią na…

Informacja dla przedstawicieli NGO

26 lutego 2020

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na spotkanie dotyczące ogłoszonych, otwartych konkursów ofert na realizację:   –  w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (wg Zarządzenia Nr 194/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 18 lutego 2020 r.), – zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach „Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…

Bezpieczny senior w domu i poza nim

25 lutego 2020

Seniorki i seniorów zapraszamy w środę 26 lutego, o godz. 17.30 do siedziby Rady Dzielnicy Brętowo przy ul. Podkarpackiej 11 w Gdańsku, na spotkanie edukacyjne o szeroko rozumianym bezpieczeństwie osób 60+. Specjaliści instytucji opowiedzą m.in.: jak uniknąć kłopotów mieszkaniowych, dot. zadłużeń, wyłudzeń, gdzie znaleźć prawne, poradnicze i bytowe wsparcie. Do udziału w spotkaniu zachęcają specjaliści…