Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2014] Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza, w ramach której przeprowadzone zostaną prace budowlane, remont przestrzeni półpublicznych, przebudowa i modernizacja lokali do działań społecznych, a także przeprowadzone zostaną działania społeczne. Jedną z jednostek realizujących projekt w imieniu Miasta Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” pozwoli na rozwiązanie problemów związanych z nieodpowiednią infrastrukturą oraz problemów społecznych, dzięki czemu doprowadzi do aktywizacji społecznej i gospodarczej zdegradowanego obszaru Gdańska, jakim jest Dolny Wrzeszcz i podniesie atrakcyjność tej strefy o dużym potencjale rozwojowym.

„Klub Młodego Wrzeszczaka”

Zadanie realizowane będzie przez MOPR w lokalu przy ul. Wajdeloty w Dolnym Wrzeszczu i prowadzone będzie w okresie od 2011 r. do 2014 r. Działaniami obejmie w sumie 260 osób. Zadanie wprowadzi 5 nowych ofert programowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Wrzeszcza, będą to m.in. zajęcia komputerowe, zajęcia filmowe, siatkówka, taniec, a także zajęcia dla małych dzieci. Działalność Klubu Młodego Wrzeszczaka ma służyć odpowiedniemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży i jednocześnie służy integracji.

Wartość: 955 240,00 zł

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” jest realizowany w ramach Priorytetu 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne”, Działanie 3.2 „Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Logo Program Regionalny NSS Pomorskie w Unii i UE EFRR

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013