Aktualne projekty

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą skorzystać z jednego z wielu projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach tych projektów chętni mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe, nauczyć się gospodarować domowym budżetem czy też dowiedzieć się jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Nasze doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działaniach aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić swoje dotychczasowe życie.

Wszelkich informacji na temat realizowanych projektów oraz rekrutacji udziela:

Wydział Aktywizacji
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 68
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Lista aktualnie realizowanych projektów:

Cała Naprzód I

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie rozpoczął realizację Projektu pt. „Cała Naprzód I”, skierowanego do 55 osób pozostających bez pracy, które ukończyły 30 r.ż.

GPS - Gotowość Praca Samodzielność

Celem projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA: Projekt jest realizowany od 01.03.2016 r. do 31.10.2018 r.

Projekty w utrzymaniu

Zakończone projekty