Aktualne projekty

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowych umiejętności mogą skorzystać z jednego z wielu projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach tych projektów podniesiesz swoje kompetencje zawodowe, nauczysz się gospodarować domowym budżetem oraz dowiesz się, jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Nasze doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działań aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić ich dotychczasowe życie.

Wszelkich informacji na temat realizowanych projektów oraz rekrutacji udziela:

Dział Kierunków Rozwoju
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 63
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Lista aktualnie toczących się projektów: