Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Aktualne projekty

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą skorzystać z jednego z wielu projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach tych projektów chętni mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe, nauczyć się gospodarowania domowym budżetem czy też dowiedzieć się jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Nasze doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działaniach aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić swoje dotychczasowe życie.

Zapoznaj się także z projektami dofinansowanymi z funduszy EFS (link przekierowujący)