Aktualne projekty

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą skorzystać z jednego z wielu projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach tych projektów chętni mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe, nauczyć się gospodarowania domowym budżetem czy też dowiedzieć się jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Nasze doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działaniach aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić swoje dotychczasowe życie.

Wszelkich informacji na temat realizowanych projektów oraz rekrutacji udziela:

Wydział Aktywizacji
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 68
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Lista aktualnie realizowanych projektów:

GPS - Gotowość Praca Samodzielność II

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II", którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekty w utrzymaniu

Zakończone projekty