Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Opieka wytchnieniowa

To wsparcie skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa może być realizowana w formie:
– pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu;
– pobytu całodobowego: w ośrodku wsparcia, placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.

Szczegóły tegorocznej oferty Programu „Opieka wytchnieniowa”.