Za życiem – pomoc z MOPR i GCŚ

Kobiety oczekujące niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takiego malucha, będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Skorzystają m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych.

Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nimi MOPR ma zapewnić kobietom, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego dostęp do:

 • informacji, poradnictwa prawnego i usług opiekuńczych w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • asystenta rodziny, który m.in. będzie opracowywał katalog pomocy, występował w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia.

I tak:

 • każdej kobiecie, która oczekuje dziecka niepełnosprawnego lub urodzi je, by potem wychowywać i zwróci się do gdańskiego MOPR, zostanie udzielona pełna informacja, bezpłatna porada prawna oraz wsparcie w zależności od potrzeb. Od stycznia pomoc prawną m.in. w tym zakresie świadczą prawnicy, wytypowani przez Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką. Ich dyżury odbywają się w MOPR przy ulicy Dyrekcyjnej 5 (na I piętrze), w dni powszednie, w godzinach od 8 do 18, tel. 58 320 53 55. Wsparcia udzielają również prawnicy MOPR.
 • beneficjenci ustawy mogą także skorzystać z pomocy w ramach pakietu świadczeń, przysługujących rodzinom z niepełnosprawnością, m.in. dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zniesienia barier architektonicznych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne itd.,
 • w MOPR w Gdańsku zatrudnionych jest 26 asystentów rodziny, którzy realizują ustawę z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od stycznia przyjmują także obowiązki wynikające z przepisów dokumentu „Za życiem”.

Szczegółowe wiadomości na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”, można otrzymać w:

 • w Gdańskim Centrum Świadczeń (dalej GCS) – szczegóły nt. jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 4 tys. zł
  1. Dział Świadczeń Opiekuńczych GCS przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58 326-50-18, 58 326-50-24),
  2. Dział Obsługi Mieszkańców GCS przy ul. 3 Maja 9 (tel. 58 326-79-92)
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku (dalej MOPR)
  1. Wydział Doradztwa MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, Elżbieta Omiecińska tel. 58 347 82 85 i 797 909 118; 
 • u Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku tel. 58 526-80-70

Więcej informacji:

http://www.gcs.gda.pl/zyciem-nowe-swiadczenie-juz-1-stycznia-2017-r/