Za życiem – pomoc z MOPR i GCŚ

Kobiety oczekujące niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takiego malucha, będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Skorzystają m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych. Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nimi MOPR ma zapewnić kobietom, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego dostęp do:

 • informacji, poradnictwa prawnego i usług opiekuńczych w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • asystenta rodziny, który m.in. będzie opracowywał katalog pomocy, występował w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia.

I tak:

 • każdej kobiecie, która oczekuje dziecka niepełnosprawnego lub urodzi je, by potem wychowywać i zwróci się do gdańskiego MOPR, zostanie udzielona pełna informacja, bezpłatna porada prawna oraz wsparcie w zależności od potrzeb,
 • beneficjenci ustawy mogą także skorzystać z pomocy w ramach pakietu świadczeń, przysługujących rodzinom z niepełnosprawnością, m.in. dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zniesienia barier architektonicznych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne itd.

Szczegółowe wiadomości na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”, można otrzymać w:

 • w Gdańskim Centrum Świadczeń (dalej GCŚ) – szczegóły nt. jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 4 tys. zł
  1. Dział Świadczeń Opiekuńczych GCŚ przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58 326-50-18, 58 326-50-24),
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku (dalej MOPR)
  1. Wydział Doradztwa MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, Elżbieta Omiecińska tel. 58 347 82 85 i 797 909 118; 
 • u Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku, tel. 58 526-80-70.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie GCŚ.