Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Uwaga studenci prawa

Jeśli chcesz zaliczyć praktyki i zdobyć doświadczenie w zakresie spraw:

  • rodzinnych – alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, rozwody separacje, rodziny zastępcze, ustanawianie opiekunów prawnych
  • mieszkaniowych
  • ubezpieczeń społecznych – w szczególności odwołania od decyzji ZUS
  • orzecznictwa ds. niepełnosprawności – w szczególności odwołania
  • zaległości alimentacyjnych – w szczególności postępowania o umorzenie świadczeń wypłacanych z szeroko rozumianego „funduszu alimentacyjnego”
  • prawa karnego ( w szczególności przemoc, groźby karalne),
  • prawa cywilnego (spadki, darowizny) oraz egzekucje cywilne.

Zgłoś się do nas i działaj w zakresie porad prawnych!

  • Zdobędziesz nowe umiejętności podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Koordynacja Programu Wolontariatu Kompetencyjnego
e-mail: wolontariat@mopr.gda.pl