Nasz Wolontariat – o nas

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku działa Zespół ds. rozwoju wolontariatu.

Staramy się rozwijać ideę wolontariatu i zaangażowania społecznego obywateli szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Naszym celem jest profesjonalne podejście do społecznych działań i idei pomagania. Staramy się aby nasi Wolontariusze mieli satysfakcję z realizacji zadań na rzecz drugiego człowieka.

Obszary działania:

Nasze działania skupiają się w następujących obszarach:

  • Rodzina Rodzinie – wsparcie rodzinne dla rodzin będących w potrzebie
  • Wsparcie na Starcie w Dorosłość – wolontariat na rzecz usamodzielnianych wychowanków
  • Pogotowie lekcyjne – korepetycje i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  • Pomoc Osobom Starszym i Niepełnosprawnym.

Zapoznaj się z naszą Bazą Dobrych Praktyk.