Nasz Wolontariat – o nas

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku działa Zespół ds. rozwoju wolontariatu.

Staramy się rozwijać ideę wolontariatu i zaangażowania społecznego obywateli szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Naszym celem jest profesjonalne podejście do społecznych działań i idei pomagania. Staramy się aby nasi Wolontariusze mieli satysfakcję z realizacji zadań na rzecz drugiego człowieka.

Obszary działania:

Nasze działania skupiają się w następujących obszarach:

  • Rodzina Rodzinie – wsparcie rodzinne dla rodzin będących w potrzebie
  • Wsparcie na Starcie w Dorosłość – wolontariat na rzecz usamodzielnianych wychowanków
  • Pogotowie lekcyjne – korepetycje i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  • Pomoc Osobom Starszym i Niepełnosprawnym.

Zapoznaj się z naszą Bazą Dobrych Praktyk.

Nasz zespół:

Imię i nazwisko Komórka MOPR
Katarzyna Gonia Centrum Rozwoju
Zespół ds. Ekonomii Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Danuta Łukasik Centrum Pracy Socjalnej nr 1
Aleksandra Drogoś-Rozalewska Centrum Pracy Socjalnej nr 1
Karolina Rzepka-Lubecka Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Marlena Radelska Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Ewelina Tajewska-Ciemny Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Monika Poławska Centrum Pracy Socjalnej nr 3
Alina Migacz Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Monika Witkowska Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Ewelina Stachowska Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Barbara Hejcz Centrum Pracy Socjalnej nr 6
Czesława Lellek Centrum Pracy Socjalnej nr 6
Elżbieta Hryckiewicz Centrum Pracy Socjalnej nr 7
Bożena Jałoszewska-Góral Centrum Pracy Socjalnej nr 7
Katarzyna Zielke-Paprocka Centrum Pracy Socjalnej nr 8
Anna Wojciechowska Centrum Pracy Socjalnej nr 8
Krystyna Rosowicz-Rybczak Zespół ds. Seniorów
Anna Kasperek Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Dariusz Kunowski Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Małgorzata Karpowicz Dział Pieczy Rodzinnej
Agnieszka Stryjecka Dział Pieczy Rodzinnej
Elżbieta Omiecińska Dział Pieczy Instytucjonalnej
Małgorzata Sulińska Zespół Projektów i Programów
Milena Dominik Zespół Projektów i Programów
Monika Ostrowska Dział Komunikacji i Obsługi Prawnej