Nasz Wolontariat – o nas

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku działa Zespół ds. rozwoju wolontariatu.

Staramy się rozwijać ideę wolontariatu i zaangażowania społecznego obywateli, szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Naszym celem jest profesjonalne podejście do społecznych działań i idei pomagania. Staramy się, aby nasi wolontariusze mieli satysfakcję z realizacji zadań na rzecz drugiego człowieka.

Obszary działania

Nasze działania skupiają się w następujących obszarach:

  • rodzina rodzinie – wsparcie dla rodzin będących w potrzebie,
  • wsparcie na starcie w dorosłość – wolontariat na rzecz usamodzielnianych wychowanków,
  • pogotowie lekcyjne – korepetycje i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  • pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnościami.