Nasz Wolontariat – o nas

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku działa Zespół ds. rozwoju wolontariatu.

Staramy się rozwijać ideę wolontariatu i zaangażowania społecznego obywateli szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Naszym celem jest profesjonalne podejście do społecznych działań i idei pomagania. Staramy się aby nasi Wolontariusze mieli satysfakcję z realizacji zadań na rzecz drugiego człowieka.

Obszary działania:

Nasze działania skupiają się w następujących obszarach:

  • Rodzina Rodzinie – wsparcie rodzinne dla rodzin będących w potrzebie
  • Wsparcie na Starcie w Dorosłość – wolontariat na rzecz usamodzielnianych wychowanków
  • Pogotowie lekcyjne – korepetycje i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  • Pomoc Osobom Starszym i Niepełnosprawnym.

Zapoznaj się z naszą Bazą Dobrych Praktyk.

Nasz zespół:

Imię i nazwisko Komórka MOPR
Anna Dunajska Referat Animacji Lokalnej i Wolontariatu
Danuta Łukasik Centrum Pracy Socjalnej nr 1
Aleksandra Drogoś-Rozalewska Centrum Pracy Socjalnej nr 1
Karolina Rzepka-Lubecka Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Marlena Radelska Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Ewelina Tajewska-Ciemny Centrum Pracy Socjalnej nr 2
Monika Poławska Centrum Pracy Socjalnej nr 3
Alina Migacz Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Monika Witkowska Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Ewelina Stachowska Centrum Pracy Socjalnej nr 4
Barbara Hejcz Centrum Pracy Socjalnej nr 6
Czesława Lellek Centrum Pracy Socjalnej nr 6
Elżbieta Hryckiewicz Centrum Pracy Socjalnej nr 7
Bożena Jałoszewska-Góral Centrum Pracy Socjalnej nr 7
Katarzyna Zielke-Paprocka Centrum Pracy Socjalnej nr 8
Anna Wojciechowska Centrum Pracy Socjalnej nr 8
Krystyna Rosowicz-Rybczak Zespół ds. Seniorów
Anna Kasperek Wydział Integracji i Rehabilitacji
Dariusz Kunowski Wydział Integracji i Rehabilitacji
Małgorzata Karpowicz Wydział Pieczy Zastępczej
Agnieszka Stryjecka Wydział Pieczy Zastępczej
Elżbieta Omiecińska Wydział Pieczy Zastępczej
Małgorzata Sulińska Zespół Projektów i Programów
Milena Dominik Zespół Projektów i Programów