Od 1 lipca br. Centrum Pracy Socjalnej 6 w nowej siedzibie!

Od czwartku 1 lipca br. Centrum Pracy Socjalnej 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieści się w nowej siedzibie, tj. przy ulicy Wadowickiej 5 w Gdańsku. Tam niezbędne wsparcie uzyskują potrzebujące osoby m.in. z dzielnic: Chełm, Siedlce i Orunia Górna – Gdańsk Południe. Wcześniejsza lokalizacja „6” przy ulicy Szarej 32/33 jest nieaktualna.

Na parterze budynku przy ul. Wadowickiej 5 w Gdańsku – przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, mającym m.in. windę, klimatyzację, przestronne pomieszczenia biurowe, toalety dla klientów – wsparcia udziela 22 specjalistów CPS 6. Pomieszczenia pod nową siedzibę „6” użyczyło Ośrodkowi miasto. Łącznie to ok. 300 metrów kwadratowych powierzchni.

– Staramy się, aby gdańszczanki i gdańszczanie mieli łatwy dostęp do usług pomocowych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Zależy nam także, aby warunki kontaktu były przyjazne i jak najlepiej dostosowane do potrzeb każdego potrzebującego człowieka.

Kompleksowe wsparcie   

Podopieczni CPS, mieszkanki i mieszkańcy dzielnic: Siedlce, Chełm, Orunia Górna – Gdańsk Południe, Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko – Łostowice, obsługiwani są w przyjaźniejszych i lepiej dostosowanych do ich potrzeb warunkach lokalowych. Specjaliści zapewniają klientom m.in. pomoc finansową, rzeczową, specjalistyczną, w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i usług opiekuńczych. Służą wsparciem informacyjnym, aktywizującym zawodowo oraz społecznie. Gdy wymaga tego sytuacja, kierują potrzebujących także do innych instytucji i organizacji pomocowych w mieście. W ciągu roku z różnych form pomocy świadczonej przez pracowników CPS 6 korzysta ponad trzy tysiące osób.

Skontaktuj się w sprawie pomocy

W czasie epidemii osoby potrzebujące z wymienionych dzielnic uzyskają informację i wsparcie, najlepiej kontaktując się z CPS: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez email. W razie konieczności można skorzystać z obsługi bezpośredniej. Kontakt do CPS 6 pod numerem tel.: 58/322 40 00, fax: 58/322 40 01 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30–15.30, śr. w godz. 8.00-17.00, pt. w godz. 7.30-14.30), email: mopr@gdansk.gda.pl

Podopieczni CPS 6 otrzymają wsparcie w budynku przy ul. Wadowickiej 5/fot. MOPR w Gdańsku