Rodzice zastępczy potrzebni! MOPR zaprasza do współpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do kontaktu osoby, które myślą o stworzeniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Specjaliści podpowiedzą, jak stworzyć bezpieczny dom dla dziecka, które nie może liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w podjęciu decyzji o założeniu zastępczej rodziny.

– Zależy nam na pozyskaniu opiekunów zastępczych między innymi dla maluchów, nastolatków oraz dla dzieci z niepełnosprawnością i wieloosobowych rodzeństw – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Wszystkie te dzieci mają bagaż, często bardzo smutnych doświadczeń. Wszystkie wymagają troski, uważności, opieki i miłości. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dziecko najlepiej czuje się w biologicznej rodzinie. Kiedy jednak ta zawiodła, swoją wielką rolę odgrywa rodzinna piecza zastępcza. Dlatego tak bardzo nam zależy na pozyskaniu odpowiedzialnych, wrażliwych, lubiących dzieci kandydatów do pełnienia roli zastępczego opiekuna. To może odmienić Państwa życie. Może stać się zawodowym i życiowym spełnieniem. Zachęcam do współpracy.

Specjalistyczne wsparcie na każdym etapie – zgłoś się, zadzwoń

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka mają zapewnione m.in. wsparcie finansowe, rzeczowe, asystenckie oraz psychologiczne i prawne. By uzyskać status zastępczego opiekuna trzeba m.in. przejść pozytywnie szkolenie.

Pełnymi informacjami służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR, przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 lub 58 347 82 78 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka), także email: mopr@gdansk.gda.pl. Zapraszają do kontaktu! Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci otoczonych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Troska, szacunek i miłość

Obecnie w 349 rodzinach zastępczych (w tym 32 to rodziny zawodowe) oraz w 15 rodzinnych domach dziecka przebywa łącznie ponad 610 gdańskich dzieci. Opiekunowie zastępczy tworzą najmłodszym rodzinne warunki życia. Dbają o dziecięce potrzeby: bytowe, emocjonalne i społeczne. Darzą dzieci szacunkiem, troską i miłością. I choć bywa trudno, starają się pełnić rolę zastępczego rodzica najlepiej, jak potrafią.

 

Ilustracyjne zdjęcie maluchów/Pixabay