Przypominamy o zmianach siedzib niektórych wydziałów i referatów MOPR

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapraszają gdańszczanki i gdańszczan do kontaktu w nowych lokalizacjach, oferując kompleksowe wsparcie adekwatne do potrzeb i profilu działania.

Od poniedziałku, 16 maja br. w głównym budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku działają: Wydział Integracji i Rehabilitacji, tel.: 58 320 53 40 oraz Samodzielny Referat Usług, tel.: 58 320 53 40. Ich lokalizacja przy ul. Dyrekcyjnej 5 jest już nieaktualna.

To ważna informacja zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorek i seniorów. Specjaliści Wydziału Integracji i Rehabilitacji oraz Samodzielnego Referatu Usług służą mieszkankom i mieszkańcom wiadomościami m.in. o możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o dostępnym wsparciu instytucjonalnym, usługach opiekuńczych czy formach aktywizacji życiowej i społecznej. Szerzej o zmianach siedzib niektórych wydziałów i referatów informowaliśmy w komunikacie na stronie gdańskiego MOPR.

 

Główna siedziba gdańskiego MOPR/fot. materiał Ośrodka