W Gdańsku jest wsparcie dla uczących się osób z niepełnosprawnością

Od czwartku, 1 września br. osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować m.in. o dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej. To oferta wsparcia w ramach programu „Aktywny samorząd” 2022 r.  

Środki finansowe na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioskować o dofinansowanie mogą mieszkanki i mieszkańcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę:

– w szkole policealnej lub

– w kolegium tudzież

– w szkole wyższej, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Do sięgnięcia po finansowe wsparcie zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Obejmuje ono m.in. dopłatę do zakupu potrzebnych materiałów edukacyjnych, dydaktycznych. Można też dostać dofinansowanie kosztów czesnego czy przejazdów do szkoły. Szczegóły oferty „Aktywnego samorządu” 2022 roku są dostępne na stronie MOPR w Gdańsku.

Mieszkanko, mieszkańcu, złóżcie wniosek w terminie

Wnioski o wsparcie oraz inne niezbędne dokumenty prosimy składać do gdańskiego MOPR najlepiej przez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON). Można je przekazać także osobiście w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, 80 – 432 w Gdańsku lub drogą pocztową. W razie wątpliwości, pytań pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału, pod numerem tel.: 58 320 53 45 (w godz. pracy Ośrodka). Termin aplikowania o pomoc upływa 10 października br.  

 

Symboliczna fot. książek i studenta, który je analizuje/Pixabay
Logo programu „Aktywny samorząd”