Aktywne ferie z dofinansowaniem dla rodzin zastępczych

Rodziny objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku o dostępność i możliwość skorzystania z feryjnej oferty mogą pytać w Centrach Pracy Socjalnej (adresy, kontakt na stronie: www.mopr.gda.pl). Pracownicy podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia w danej dzielnicy. MOPR dofinansowuje również wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych.

Nie każdy rodzic ma już zaplanowane ferie dla swoich pociech. W razie potrzeby o ofertę można zapytać m.in. pracowników socjalnych, którzy na co dzień współpracują m.in. z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami, szkołami i innymi instytucjami w dzielnicach. Z pewnością podpowiedzą, gdzie aktywnie i ciekawie dziecko może spędzić wolny czas.

Dzieci z rodzin objętych wsparciem podczas ferii wezmą udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach. Uczestniczyć będą m.in. w zajęciach plastycznych, komputerowych, teatralnych czy sportowych w Pałacu Młodzieży. Wezmą udział w półkoloniach i warsztatach np. ceramicznych, językowych, ogrodniczych, graficznych, tanecznych zorganizowanych w szkołach na Chełmie, we Wrzeszczu, Oliwie, na Przymorzu oraz w innych dzielnicach. Gdański MOPR pozyskał z budżetu miasta środki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych. To kwota do 750 złotych na każde dziecko w takiej rodzinie.

– Zależy nam bardzo, by jak najwięcej najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan mogło aktywnie, twórczo i radośnie spędzić feryjny czas. Stąd bogata oferta między innymi zajęć bezpłatnych dla dzieci z rodzin uboższych, potrzebujących wsparcia i asystowania w życiu codziennym – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Miasto od lat konsekwentnie wspiera ideę tworzenia w mieście rodzin zastępczych jako najlepszej formy opieki dla dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie biologicznych rodziców. Staramy się więc, by zastępczy rodzice mieli zapewnioną wszechstronną pomoc, także finansową.

Informacji o uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku dla najmłodszych z rodzin zastępczych, udzielają pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. 58 347 82 73 oraz końcówka 58 347 82 74.