Aktywne ferie

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podczas ferii wezmą udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach.

M.in. dzieci niepełnosprawne, także z rodzin zastępczych aktywnie spędzą czas na obozie „Zdobywców Biegunów 2017” w Brusach na Kaszubach. 37 podopiecznych gdańskiego MOPR będzie tam rozwijać wyobraźnię, uczyć się twórczego myślenia, realizować pomysły podczas zajęć terenowych i warsztatowych, pod okiem pedagogów i trenerów. Wyjazd organizuje Fundacja Marka Kamińskiego, za pobyt 27 dzieci na obozie zapłacił gdański MOPR (za 10 dzieci – rodzice). Dzieci objęte wsparciem gdańskiego Ośrodka uczestniczyć też będą w zajęciach plastycznych, ceramicznych, teatralnych w Klubie „Feluka”, w wycieczkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” przy ul. Piecewskiej, zajęciach artystycznych Świetlicy Środowiskowej „Grodzisko” przy ul. Kartuskiej oraz półkoloniach, przygotowanych przez szkoły we wszystkich dzielnicach.

Rodziny objęte wsparciem gdańskiego MOPR o dostępność i możliwość skorzystania z feryjnej oferty, mogą pytać również w Centrach Pracy Socjalnej (adresy, kontakt na stronie: www.mopr.gda.pl). Pracownicy, w miarę posiadanych informacji, podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia.

O miejskiej ofercie podczas ferii zimowych, które w Gdańsku trwają od 16 do 29 stycznia można przeczytać też na: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Pierwsi-zaczynamy-ferie-w-miescie,a,66451