Aktywność, zabawa i humor w każdym wieku

Znakomicie bawiły się osoby starsze podczas integracyjnej imprezy w Dziennym Domu „Senior – WIGOR Świętej Barbary” w Gdańsku. Odbyła się ona w środę, 18 października br. w ramach cyklu projektowego „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień”, realizowanego partnersko m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Komendę Miejską Policji w Gdańsku oraz ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych i domy pomocy społecznej. Wydarzenie wpisuje się też w Gdańskie Dni Seniora 2023 r.

Tańce, animacje, miłe rozmowy przy poczęstunku wypełniły czas uczestniczkom i uczestnikom (na fotografiach poniżej/źródło: MOPR). Seniorki i seniorzy skorzystali też z oferty informacyjno-profilaktycznej dla tej grupy społ., dotyczącej m.in. bezpieczeństwa i pomocy socjalno-bytowej.

Dziękujemy wszystkim Partnerom organizacyjnym wydarzenia za współdziałanie. Dziękujemy Uczestniczkom i Uczestnikom za wspólnie spędzony czas!