Ankieta dla społeczniczek i społeczników w Gdańsku

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Gdańsku zachęcamy do wypełnienia ankiety, która stanowi część szerszego badania prowadzonego przez Pogotowie Facylitacyjne na zlecenie Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Badanie stanowi pierwszy etap wypracowywania nowej koncepcji współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Uwaga! Ankietę powinna wypełnić jedna osoba z danej organizacji i grupy nieformalnej. Zaproszenie do udziału w badaniu adresowane jest także do członkiń i członków Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, pracujących w organizacjach pozarządowych.

Tutaj dostępna jest ankieta pt. „Gdańsk – diagnoza sektora obywatelskiego”.