Apteki, sklepy spożywcze, odzieżowe – zapraszamy do współpracy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku szuka nowych partnerów, którzy włączą się w działania wspierające rodziny wielodzietne. Jeśli prowadzicie Państwo aptekę, sklep spożywczy, warzywniak czy np. zajęcia taneczne dla dzieci w klubie, możecie przystąpić do znakomitego grona prywatnych firm i podmiotów publicznych, już uczestniczących w Programie Gdańska Duża Rodzina. W jego ramach honorują one Karty Dużej Gdańskiej Rodziny, udzielając ich posiadaczom zniżek, rabatów i ulg na wybrane produkty i usługi.

Wyłącznie partner programu decyduje o wysokości np. rabatu, jaki może udzielić rodzinie z KGDR, na wybrany towar, usługę. Obecnie 48 podmiotów uczestniczy w przedsięwzięciu. Wśród nich są m.in. Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”, Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku, muzea i sklepy, jak choćby rowerowy „Wysepka”. Dzięki ich zaangażowaniu rodziny wielodzietne taniej płacą za usługi i niektóre towary. To wielka pomoc. Przedstawiciele firm, instytucji, które chcą przystąpić do programu, winni skontaktować się z pracownikami MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, pok. 116, tel. 58 342 31 74 lub przesłać „wstępną deklarację przystąpienia” (wzór do pobrania na stronie: www.mopr.gda.pl zakładka KDGR) pocztą elektroniczną na adres: kdr@mopr.gda.pl

Przypomnijmy, że Program Gdańska Duża Rodzina został uchwalony i przyjęty w mieście w 2010 roku (działa obok programu rządowego Karta Dużej Rodziny, uzupełniając go). Od 2010 do końca ub. roku w ramach realizacji dokumentu 26 368 osób otrzymało KDGR. Karta ta przysługuje:

  • rodzinie wielodzietnej, zamieszkującej na terenie Gdańska, w której rodzic lub małżonek rodzica tudzież rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
    • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
    • w wieku do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
    • w wieku do ukończenia 26 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji o partnerach KGDR oraz szczegółach programu na stronie: www.mopr.gda.pl lub www.ztm.gda.pl