Aura nadal niebezpieczna dla osób bezdomnych

Przypominamy, by zgłaszać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub Straży Miejskiej każdą śpiącą na ławce osobę czy też w innym do tego nie przeznaczonym miejscu. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej bądź nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem, nie ignorujmy osób bezdomnych – mówi Ewa Wołczak – zastępca Dyrektora MOPR ds. Rozwoju.

Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych na ławce, na klatce schodowej, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się tragicznie. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji czy MOPR-u w Gdańsku wielokrotnie uratował czyjeś życie. Przypominamy, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny – dodaje Ewa Wołczak.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 również do Działu Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku przy ul. Wolności 16 A, tel. 58 522 38 20 lub do STRAŻY MIEJSKIEJ tel. 986.

Jednocześnie przypominamy, że w Gdańsku pomocy udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracując z organizacjami pozarządowymi i służbami mundurowymi. Działają noclegownie, schroniska, ogrzewalnia i noclegownia niskoprogowa, do której mogą trafić osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu – do 1,5 promila. Powyżej tego wskaźnika osoba zabezpieczana jest w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych – mówi Robert Klimczak – Kierownik Działu ds. Osób Bezdomnych w MOPR.

Po interwencji Policji lub Straży Miejskiej osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa i pedagoga. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Osoba bezdomna może liczyć na pomoc w zorganizowaniu schronienia i żywności, pomoc w zorganizowaniu odzieży adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych, pomoc finansową, np. na zakup niezbędnych leków, poradnictwo specjalistyczne, m. in. prawne, psychologiczne i pedagogiczne i pomoc w zmianie sytuacji i wyjściu z bezdomności – dodaje Robert Klimczak.

Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpieli w Noclegowni TPBA , ul. Żaglowa 1 w Gdańsku.

Baza noclegowa dla osób bezdomnych Gdańsku:

  1. Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, Gdańsk
  2. Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” ul. Mostowa 1, Gdańsk
  3. Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Równa 14, Gdańsk
  4. Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, Gdańsk
  5. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” ul. Sucharskiego 1, Gdańsk
  6. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu – Schronisko ul. Kochanowskiego 7a, Gdańsk
  7. Diecezjalny Dom Samotnej Matki ul. Matemblewska 9, Gdańsk
  8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Dom brata Alberta” ul. Równa 14, Gdańsk
  9. Dom Wspólnotowy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, Gdańsk

Zobacz również:

Zakładka OSOBY BEZDOMNE

 

Plakat - jesteś osobą bezdomną