Trwa Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku

Masz długi? Nie radzisz sobie z napiętym budżetem domowym? Bezpłatne wsparcie poradnicze, m.in. prawne, psychologiczne otrzymasz podczas trwającego Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku.

Koniecznie zapoznaj się z pełną ofertą TBE  (link przekierowuje na stronę internetową miasta). Akcja potrwa do soboty, 22 czerwca 2024 r. Bierze w niej udział także gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracowniczki, pracownicy socjalni służą wiadomościami o dostępnym wsparciu m.in. socjalno-bytowym, aktywizującym społecznie. Dyżurują:

– we wtorek, 18 czerwca br. w godz.: 8.00 – 12.00, na targowisku przy ul. Wyspiańskiego we Wrzeszczu;

– w czwartek, 20 czerwca br. w godz.: 8.00 – 12.00, na targowisku przy ul. Elbląskiej w Gdańsku;

– w sobotę, 22 czerwca br. w godz.: 8.00 – 12.00, na targowisku przy ul. Czerwony Dwór na Przymorzu.  

 

Migawki z Parady i Pikniku Seniorów w poniedziałek, 17 czerwca br. w Gdańsku. Podczas imprezy dyżurowali też specjaliści zaangażowani w TBE, m.in. Magdalena Zambrzycka i Cezary Orzołek z Centrum Pracy Socjalnej 8/fot. SR z gdańskiego MOPR

UWAGA RODZICE I DZIECI!

Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu plastycznego pt. „BO dzieci zmieniają Gdańsk”. To propozycja dla najmłodszych w wieku od 5 do 14 lat. 

Wystarczy, że dziecko dowolną techniką plastyczną wykona pracę o efektach gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Można pokazać np. nowy plac zabaw, boisko, łąkę kwietną – inicjatywy, które powstały w mieście w ramach BO. Do 7 lipca 2024 r. zdjęcie lub skan pracy plastycznej trzeba przesłać na adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (3 piętro, pokój 337). Co ważne, praca musi być zatytułowana: Konkurs plastyczny „BO dzieci zmieniają Gdańsk” i przekazana wraz z formularzem zgłoszenia.

Wszelkie szczegóły, m.in. regulamin konkursu z formularzem zgłoszenia, info. o przewidzianych, ciekawych nagrodach dla młodych zwycięzców, dostępne są na portalu miasta  (link przekierowuje na stronę internetową miasta).

 

Plakat konkursu dla dzieci/źródło: UMG

Chcę być lepsza/y dla bliskich – wsparcie jest dostępne

Mieszkanki, mieszkańcy Gdańska wykazujący zachowania przemocowe wobec bliskich, uzyskają informację o terapii oraz specjalistyczną pomoc, pod całodobowym numerem tel.: 58 511 01 21. Oferowane wsparcie jest bezpłatne.

Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie tudzież napisać na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl, aby otrzymać konkretną pomoc przede wszystkim psychologiczną.

Zawalcz o siebie i rodzinę

Po konsultacji specjalistka, specjalista OIK skieruje osobę z problemem agresji wobec bliskich do udziału w odpowiednim pomocowym, profilaktycznym programie. Potrzebujący mogą wziąć udział np. w psychologiczno-terapeutycznym, podczas którego prowadzący postara się zmotywować osoby z problemem przemocy do pracy nad zmianą postaw. Podpowie też m.in. jak radzić sobie z niepożądanymi emocjami, by nie doszło do sytuacji skrajnych. W ramach tego programu odbywają się indywidualne oraz grupowe sesje z psychologiem. Mieszkanki i mieszkańcy mogą również wziąć udział w poradnictwie dotyczącym kontroli zachowań. To wsparcie w formie konsultacji indywidualnych. Specjalista poradzi m.in. jak łagodzić napięcia i rozmawiać z bliskimi tak, by ich nie ranić. Podpowie, jak poprawić, odbudować relacje w rodzinie. Osoby wykazujące zachowania przemocowe mogą też uczestniczyć w programie o charakterze korekcyjno-edukacyjnym. Co istotne, działania terapeutyczne, pomocowe – m.in. ich zakres i czas trwania – są tak prowadzone, by były jak najbardziej skuteczne i przyniosły zamierzony efekt dla beneficjentów.

Bezpłatne wsparcie, terapia adresowane są też do uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, którzy mają problem z zachowaniami agresywnymi. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00) otrzymają oni pomoc w języku ukraińskim oraz wskazanie, gdzie i z jakiej oferty warto skorzystać.

Bądź po dobrej stronie

Przypomnijmy, że proponowane, nieodpłatne wsparcie jest uruchomione w ramach długofalowej kampanii MOPR pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”, przeciwdziałającej przemocy domowej. Ma ona charakter pomocowy, informacyjny i profilaktyczny oraz wpisuje się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”. Szczegółowe wiadomości o prowadzonych działaniach, programach na rzecz mieszkanek, mieszkańców doświadczających społ. problemu oraz o terapii dla osób wykazujących agresję, dostępne są również na stronie „Dom bez przemocy”, gdańskiego MOPR.  

Symboliczna fot. „stop przemocy”/źródło: Pixabay (Tumisu)
Plakat „Bądź po dobrej stronie…”/źródło: UMG

 

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku – oferta wsparcia m.in. dla osób z zadłużeniem

Do udziału w Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego – od 17 do 22 czerwca 2024 r. – zaprasza mieszkanki i mieszkańców m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jeden z partnerów tej poradniczej, pomocowej akcji miasta.

Dyżurujący w czasie wydarzenia: pracowniczki i pracownicy socjalni MOPR zachęcają do kontaktu, rozmowy m.in. seniorki, seniorów. Służą osobom potrzebującym informacjami o dostępnym wsparciu socjalno-bytowym, specjalistycznym i aktywizującym społecznie, oferowanym przez Ośrodek. Podpowiedzą np. jak i gdzie skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, jak uzyskać wsparcie finansowe, psychologiczne czy w postaci usług opiekuńczych.

W ramach TBE pracowniczki, pracownicy socjalni dyżurować będą w punktach akcji:

– w poniedziałek, 17 czerwca br. w godz. od 12.00 do 17.00, podczas Pikniku Seniorów na Ołowiance;

– we wtorek, 18 czerwca br. w godz. od 8.00 do 12.00, na targowisku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego we Wrzeszczu;

– w czwartek, 20 czerwca br. w godz. od 8.00 do 12.00, na targowisku przy ul. Elbląskiej w Gdańsku;

– w sobotę, 22 czerwca br. w godz. od 8.00 do 12.00, na targowisku przy ul. Czerwony Dwór na Przymorzu.  

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z CAŁĄ OFERTĄ TBE w Gdańsku (link przekierowuje do tematycznego materiału na stronie miasta).

 

Monika Chabior, zast. prezydenta Gdańska z przedstawicielami realizatorów TBE/fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl
Grafika TBE w Gdańsku 2024 r./źródło: Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

Uwaga! Ważne dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.     

Jedną  z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja  art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Po 30 czerwca 2024 r. nie będzie możliwości wypłaty tego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Z uwagi na powyższą zmianę, Urząd Miejski w Gdańsku prosi osoby zdecydowane przenieść się do obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach oferowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki poza obszarem Gdańska, o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca 2024 r. – w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się w Gdańskim Centrum Świadczeń, przy ul. Kartuskiej 32/34. Po tym dniu, lista zostanie przekazana Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

1 липня 2024 року набудуть чинності зміни до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Однією з ключових змін для громадян України є скасування ст. 13 Закону, згідно з яким можна виплачувати грошову допомогу в розмірі 40 злотих на день особам, які надавали житло та їжу біженцям у їхніх домівках. Після 30 червня 2024 р. виплатити цю допомогу буде неможливо, і в цій ситуації немає винятків.

У зв’язку із зазначеними вище змінами мерія Гданська просить людей, які вирішили переїхати до закладів колективного розміщення в місцях, запропонованих Управлінням Поморського воєводства за межами Гданська, повідомити про таку потребу до 18 червня 2024 року. в Інформаційному пункті, розташованому в Гданському центрі допомоги на вул. Картуська 32/34. Після цієї дати список буде передано до відділу безпеки та управління в кризових ситуаціях Управління Поморського воєводства.

Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego UMG

 

Symbol informacji/fot. z Pixabay

 

Szlachetni ludzie są w organizacjach pozarządowych – posłuchaj podcastu o nich

Zachęcamy do posłuchania podcastu na stronie internetowej „Ludzie z misją”. Prezentuje ona już nie tylko pracowniczki, pracowników gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, szczególnie zaangażowanych w niesienie wsparcia mieszkankom i mieszkańcom. Przybliża też sylwetki laureatów nagrody „Ludzie z misją”, ustanowionej w 2024 roku dla wyjątkowych, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka osób, pracujących w organizacjach pozarządowych.

Nagrodę „Ludzie z misją” ustanowił w br. MOPR dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, które współdziałając z Ośrodkiem realizują zadania Gminy Miasta Gdańska dla mieszkanek i mieszkańców. Chodzi zwłaszcza o współpracę dotyczącą prowadzenia wsparcia: dla rodzin w kryzysach; dla pieczy zastępczej; osób z niepełnosprawnościami; dzieci i młodzieży; osób w bezdomności; cudzoziemców. W końcu lutego br., podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę – statuetkę i gratyfikację finansową – za osiągnięcia i szczególny charakter pracy przyznano pięciu laureatkom. Wyboru dokonała Kapituła „Ludzi z misją”. W jej skład weszli przedstawiciele MOPR oraz Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nietuzinkowi społecznicy – w podcaście

Historię swojej ścieżki zawodowej, wielkiego zaangażowania w pomoc dla osób, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, opowiadają w podcaście laureatki nagrody „Ludzie z misją”. To opowieści o szukaniu najlepszych rozwiązań, by jeszcze skuteczniej wspierać potrzebujących. To historie inspirujące, budujące, pełne życiowej mądrości i szczere. Posłuchajcie uhonorowanych pań:

Alicji Durbacz z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Laureatka od 20 lat skutecznie wspiera osoby w bezdomności. Przygotowała podwaliny do pracy socjalnej, realizowanej we wszystkich noclegowniach i schroniskach TPBA w Gdańsku. Wobec podopiecznych i współpracowników jest życzliwa, empatyczna, a przy tym profesjonalna;

Elżbiety Leśniewskiej z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Laureatka od 2006 roku z determinacją i zaangażowaniem, pracując w organizacji pozarządowej, wspiera dzieci i młodzież. Kilkanaście lat kieruje Świetlicą Środowiskową „Grodzisko” w Gdańsku, dbając, aby była to placówka sprzyjająca rozwojowi wychowanków. Udało jej się stworzyć miejsce, w którym panuje serdeczna, rodzinna atmosfera;

Wiolety Pacak-Rygielskiej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Laureatka od wielu lat pełni funkcję dyr. Centrum Pomocowego Jana Pawła II. Jest niezwykle wrażliwa, otwarta na potrzeby zwłaszcza osób starszych. W swojej pracy szuka najlepszych rozwiązań na trudności, z którymi borykają się seniorki i seniorzy, ale też ich opiekunowie oraz rodziny;

Doroty Czernik z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Laureatka od 30 lat pracuje w sektorze pomocy społ., koordynuje działania i osobiście angażuje się w proces przekształcania systemu pieczy zastępczej w Gdańsku. Jej zaangażowanie nie zna granic, otaczając opieką i wychowaniem wiele pokoleń dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej;

Jolanty Lipińskiej z Gdańskiej Fundacji „I Ty Możesz Wszystko”. Laureatka od 39 lat pracuje w instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej. Od 2011 roku współtworzy Gdańską Fundację „I Ty Możesz Wszystko”. Jest społecznikiem z urodzenia, nieustającą animatorką społeczności lokalnej. W swoim dorobku posiada wiele zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywizacji zwłaszcza osób starszych oraz z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że strona internetowa „Ludzie z misją” powstała w 2020 roku, by m.in. pokazywać specjalistów MOPR szczególnie zaangażowanych w pracę dla drugiego człowieka, ale też innych wspaniałych, nietuzinkowych gdańskich społeczników.

 

Laureatki nagrody „Ludzie z misją” dla organizacji pozarządowych (w zastępstwie Jolanty Lipińskiej współpracownik – Dariusz Chamera) uhonorowały: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska; Monika Chabior, zast. prezydenta Gdańska i Agnieszka Chomiuk, dyr. gdańskiego MOPR/fot. z uroczystości w lutym 2024 r. – Dominik Paszliński, www.gdansk.pl
Statuetka nagrody „Ludzie z misją”/fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Gdański MOPR na „II Wielokulturowym pikniku rodzinnym”

W sobotę, 22 czerwca br. na placu Zebrań Ludowych w Gdańsku odbędzie się „II Wielokulturowy piknik rodzinny – World Refugee Day”. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00, potrwa do godz. 17.00. Jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą się zintegrować, nawiązać przyjaźnie, czerpać doświadczenia także z innych kultur.

To propozycja dla osób, które chcą miło spędzić dzień, razem celebrując wielokulturowość i różnorodność. Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Pomorskiego i Miasto Gdańsk. W imprezie udział weźmie też wielu partnerów: instytucje, organizacje pozarządowe zaangażowane m.in. w aktywizację i integrację społeczną. Podczas imprezy będzie można skorzystać np. z oferty poradniczo-wspierająco-aktywizującej, przygotowanej przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do kontaktu i rozmowy zapraszają psycholożki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, konsultantka ds. cudzoziemców i pracownicy socjalni Samodzielnego Referatu Spraw Cudzoziemców MOPR. Służą informacjami w językach: polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim. Atrakcje dla dzieci i ich rodziców zapewnią też organizatorzy społ. lokalnej MOPR. W programie są m.in. różnorodne zajęcia artystyczne dla najmłodszych, gry: w szachy XXL i koło fortuny. Będzie też można nieco odetchnąć w strefie relaksu.

Więcej wiadomości o sobotnich aktywnościach i ciekawych propozycjach „II Wielokulturowego pikniku rodzinnego…”, dostępnych jest na stronie FB Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (link przekierowuje na stronę FB – ROPS UMWP).

 

Grafika „II Wielokulturowego pikniku rodzinnego…”/źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP

 

 

 

 

 

 

Sąsiedzka integracja w Nowym Porcie

Sobotni pchli targ przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej i CPS 2 MOPR w Nowym Porcie nie tylko miał wymiar proekologiczny – uczestniczki, uczestnicy wymieniali, sprzedawali lub po prostu oddawali zbędne rzeczy w dobrym stanie, które przynieśli z domów. Podczas imprezy był też czas na rozmowę, poznanie sąsiadów, nawiązanie przyjaźni – to najważniejszy, integracyjny wymiar tego plenerowego spotkania.

Uczestniczkom, uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, inwencję i miłą atmosferę.    

Partnerzy wydarzenia: Rada Dzielnicy Nowy Port; p. Katarzyna Werner, dzielnicowa liderka i animatorka; Stowarzyszenie „Dom na Skraju” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

Migawki z pchlego targu w Nowym Porcie/fot. Natalia Gatzke z MOPR

MOPR przyjazny dzieciom

Wypiękniały dwa pokoje kontaktu oraz pokój do diagnozy Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w których spotykają się zwłaszcza dzieci z rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi, rodziną. Pomieszczenia zostały wyremontowane, odświeżone. Są jasne, utrzymane w stonowanych, łagodnych odcieniach, przyjazne – tak, by dawały poczucie bezpieczeństwa, spokoju szczególnie najmłodszym i służyły rozmowie.

Niezmiennie zachęcamy mieszkanki, mieszkańców do tworzenia rodzin zastępczych. Do wspierania dzieci, które Was potrzebują. Kontakt do specjalistek i specjalistów WPZ MOPR, ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl. Szczegółowe wiadomości dostępne są także na profilu FB „Daj Przyszłość – Piecza Zastępcza w Gdańsku” (link przekierowuje na tematyczną stronę FB).

 

Pokoje po remoncie/fot. materiał MOPR

 

Mieszkanie dla absolwenta – skorzystaj z pomocy

Absolwenci szkół lub wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania tudzież domu jednorodzinnego. To konkretne wsparcie również dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym, którzy ukończyli szkołę lub opuszczają np. placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

O tym dostępnym wsparciu przypomina uprawnionym osobom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pomoc na wynajem lokum jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Składanie wniosków do gdańskiego MOPR odbywa się wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  (link przekierowuje na stronę internetową SOW). Szczegółowymi informacjami służą zainteresowanym specjalistki, specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerami tel.: 58 320 53 62 lub 58 320 53 48 (w godzinach pracy Ośrodka).

Kto może starać się o wsparcie?

O pomoc w ramach programu może ubiegać się osoba spełniająca poniższe warunki:

– posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu);

– ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) bądź wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

– ma pełną zdolność do czynności prawnych;

– złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

– złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

Dofinansowanie jest udzielane na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 60 miesięcy. Głównym celem programu jest wzrost niezależności oraz aktywności zawodowej, społecznej jego beneficjentek i beneficjentów.  Szczegółowe wiadomości dostępne są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR  (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR).

 

Budynek/symboliczna fot. z Pixabay (boaphotostudio)
Logo PFRON

 

Pracowniczki i pracownicy MOPR szkolą się

Pracowniczki, pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie konsekwentnie podnoszą swoje umiejętności, zdobywają niezbędną wiedzę. Tym razem biorą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Ma ono wymiar interdyscyplinarny. Dotyka wielu aspektów problemu – od kwestii psychologicznych, prawnych po zabezpieczenie socjalne czy współpracę z instytucjami, organizacjami pomocowymi. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej, lepiej i wielowymiarowo wspierać rodziny doświadczające przemocy domowej. Również, aby głębiej rozumieć, z czym mierzą się mieszkanki, mieszkańcy doznający agresji i proponować im jak najszersze wsparcie, a osobom z problemem zachowań przemocowych – skuteczną terapię.

Szkolenie prowadzą specjalistki i specjaliści: Anna Libiszewska i Wojciech Heyke z Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, Ewelina Szulczak z Komendy Miejskiej Policji, Marcin Bednarz z Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Agnieszka Czaja z Aresztu Śledczego w Gdańsku.  

 

Migawki ze szkolenia pracowników gdańskiego MOPR/fot. Aleksandra Drogoś-Rozalewska, OIK

 

Nie śpij, bo Cię przegłosują – wybory do Europarlamentu

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mamy przywilej wybrania przedstawicieli Polski do Europarlamentu. Mieszkanki, mieszkańcy Gdańska wiadomości m.in. o zasadach głosowania, adresach obwodowych komisji wyborczych, liście kandydatów znajdą na stronie miasta. Zachęcamy do skorzystania z tej informacyjnej pomocy.

Więcej także o kampanii miasta „Nie śpij, bo Cię przegłosują”  (link przekierowuje na stronę portalu Gdańska).

 

Grafika informacyjna/źródło: UMG

W piątek, 31 maja MOPR pracuje nieco krócej

Szanowni Państwo! W piątek, 31 maja br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest czynny do godz. 13.00.  

Jednocześnie przypominamy, że w sytuacjach nagłych, życiowego kryzysu informacji i wsparcia udziela całą dobę, każdego dnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie, tel.: 58 511 01 21.

 

Symbol info./fot. z Pixabay

Sąsiedzki pchli targ w Nowym Porcie

W sobotę, 8 czerwca br. na zielonym terenie okalającym Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie, odbędzie się pchli targ. W godzinach od 11.00 do 13.00 będzie można wymienić, sprzedać, nabyć lub oddać dla potrzebujących zbędne rzeczy, ale w dobrym stanie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do mieszkanek i mieszkańców tej dzielnicy. Podczas imprezy będzie można aktywnie, miło spędzić wolny czas, zaprzyjaźnić się i zintegrować sąsiedzko. Wstęp jest wolny.

Inwencja pożądana

Uczestniczki i uczestnicy targu proszeni są o przyniesienie niepotrzebnych przedmiotów, które są jednak w dobrym stanie. Tym rzeczom można dać nowe życie. Zbędne zabawki, ubrania, naczynia, drobne sprzęty domowe, przedmioty retro, rękodzieło czy książki będzie można wymienić lub sprzedać zainteresowanym. Warto też podzielić się z sąsiadami zaszczepkami roślin przyniesionych z domu – szczególnie, jeśli to rzadkie, nietuzinkowe „zielone okazy”. Organizatorzy imprezy liczą na inwencję uczestniczek i uczestników imprezy. Uwaga! Każdy uczestnik targu przygotowuje swoje wystawiennicze stoisko według uznania i możliwości. Wystarczą: koc, rozkładany stolik na trawie, by wyeksponować rzeczy. Ubrania można zaprezentować np. na przenośnym wieszaku.

Sąsiedzka relacja

W programie plenerowego spotkania są też m.in. animacje, zabawy dla dzieci. Będzie czas na rozmowę, poznanie się, nawiązanie przyjaźni. Impreza służy aktywizacji lokalnej społeczności, sąsiedzkiej integracji. Do udziału w pchlim targu zapraszają partnerzy: Rada Dzielnicy Nowy Port; p. Katarzyna Werner, dzielnicowa liderka i animatorka; Stowarzyszenie „Dom na Skraju” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

Plakat informacyjny pchlego targu w Nowym Porcie/źródło: współorganizatorzy

 

 

Radości i miłości w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, 30 maja

Rodzicom Zastępczym składamy życzenia zdrowia, szczęścia, optymizmu i wielu bardzo pięknych chwil w życiu.

Wasze zaangażowanie, mądrość, otwartość i opieka jaką otaczacie dzieci, są bezgraniczne. Wskazujecie najmłodszym, jak ważna jest w życiu rodzina. Wspieracie, uwrażliwiacie dzieci na potrzeby drugiego człowieka. Dajecie im szansę na lepszą przyszłość.

Dziękujemy Wam za tę troskę i współdziałanie. Dziękujemy, że Jesteście…

 

Z życzeniami – bukiet/źródło fot. Pixabay (BettyV)