Autobus SOS dla bezdomnych ponownie wyruszy w listopadzie

Od 18 listopada ubiegłego roku do końca marca br. w „autobusie SOS – pomoc dla osób w kryzysie bezdomności” w Gdańsku wydano potrzebującym 17 339 ciepłych posiłków oraz 1 674 sztuki odzieży. Codziennie z mobilnej oferty wsparcia korzystało średnio od 50 do 60 osób. 31 marca działania załogi pojazdu zakończyły się. Ponownie autobus z pomocą pojawi się na ulicach w listopadzie.

Przypomnijmy, że w pojeździe przez całą zimę, codziennie w godzinach nocnych wsparcia udzielali potrzebującym: ratownik medyczny, streetworker i pracownik socjalny. Polegało ono m.in. na wydaniu gorącej zupy, odzieży, przeprowadzeniu drobnych zabiegów medycznych i higienicznych, poradnictwie, ale także dowiezieniu osób bezdomnych do noclegowni przy ulicy Mostowej. Był to ostatni punkt postojowy „autobusu SOS – pomoc” w Gdańsku. Codziennie do noclegowni docierały w ten sposób średnio trzy osoby.

Środki na działanie „autobusu SOS” zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na zlecenie MOPR zadanie realizowało Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Taka pomoc będzie świadczona osobom bez dachu nad głową, w życiowym kryzysie również kolejnej zimy. Autobus SOS ruszy w trasę 11 listopada. Działania koordynuje Ośrodek.

– To tylko jedna z form pomocowej oferty miasta dla osób w kryzysie bezdomności – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Sprawdziła się znakomicie, gdyż daje wymierne efekty. Nie każdy człowiek szuka oparcia w schroniskach czy noclegowniach, z różnych przyczyn. W autobusie w trudnym zimowym czasie może się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, opatrzyć rany, dowiedzieć się o możliwościach wyjścia na prostą. Co ważne, nie jest sam z problemem. Co roku dzięki działaniom miasta, służb miejskich i organizacji pozarządowych udaje się zaktywizować blisko 80 osób w kryzysie bezdomności. Znajdują zatrudnienie, szkolą się. Uczestniczą w projektach aktywizujących, włączają się w życie społeczne. Każdy uratowany człowiek jest dla nas ważny.

Podczas „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych”, przeprowadzonego z 13 na 14 lutego m.in. przez służby miejskie i przedstawicieli organizacji pozarządowych, w mieście było 875 ludzi bez dachu nad głową. 138 z nich pozostawało w miejscach  niemieszkalnych. W gdańskich placówkach, tj. noclegowniach i schroniskach dla osób potrzebujących, jest kilkadziesiąt wolnych miejsc.

Akcja pomocy osobom bezdomnym trwa przez cały rok

Sygnały o osobach bezdomnych prosimy kierować m.in. do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30). Kontakt również do Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl

Inicjatorami uruchomienia mobilnej pomocy dla osób bezdomnych byli w 2017 roku gdańscy radni – głównym pomysłodawcą Przemysław Ryś.