Autobus SOS pomaga bezdomnym jeszcze do końca marca

Od 18 listopada ubiegłego roku do końca lutego br. w „autobusie SOS – pomoc dla osób w kryzysie bezdomności” w Gdańsku wydano potrzebującym blisko 1 650  sztuk odzieży i ponad 16 380 ciepłych posiłków. Ratownik medyczny niemal codziennie udzielał w pojeździe wsparcia kilkunastu potrzebującym. Z oferty autobusu korzystało codziennie średnio ok. 60 osób. Ta forma pomocy będzie funkcjonować w mieście jeszcze do końca marca.

Środki na działanie „autobusu SOS” zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na zlecenie MOPR zadanie wykonuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Przypomnijmy, że w pojeździe wsparcia w godzinach od ok. 20.20 do 24.00 udzielają potrzebującym: ratownik medyczny, streetworker i pracownik socjalny. Pomoc obejmuje m.in. wydanie gorącej zupy, odzieży na zmianę, przeprowadzenie drobnych zabiegów medycznych i higienicznych oraz poradnictwo. Wszystko podczas czterech postojów pojazdu w Gdańsku.

Mimo cieplejszej aury nadal prosimy Państwa o sygnały o osobach bezdomnych. Można im pomóc. W schroniskach i noclegowniach w Gdańsku jest kilkadziesiąt miejsc wolnych. Podczas „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych”, przeprowadzonego z 13 na 14 lutego m.in. przez służby miejskie i przedstawicieli organizacji pozarządowych, w mieście było 875 ludzi bez dachu nad głową. 138 z nich pozostawało w miejscach  niemieszkalnych.

– Co roku dzięki działaniom miasta, służb miejskich i organizacji pozarządowych udaje się zaktywizować blisko 80 osób w kryzysie bezdomności – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Znajdują zatrudnienie, szkolą się. Uczestniczą w rozmaitych projektach aktywizujących, włączają się w życie społeczne. Chcemy, by ten proces postępował.

Informuj służby!  

Sygnały o osobach bezdomnych, potrzebujących prosimy kierować m.in. do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30). Kontakt również do Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl