Autobus SOS pomaga nadal!

Przedłużone zostało działanie „autobusu SOS – pomoc” dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku. To w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tych potrzebujących osób, które z różnych przyczyn przebywają w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. Pomoc będzie świadczona do odwołania.

Pierwotnie sezon mobilnego wsparcia miał się zakończyć 31 marca. Ze względu jednak na stan epidemii i działania pomocowe podejmowane w Gdańsku na rzecz osób w kryzysie bezdomności, usługa będzie świadczona nadal. W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi, obecnie w „autobusie SOS” wydawana jest potrzebującym ciepła zupa w formie „na wynos”. Osoby bezdomne mogą ją otrzymać codziennie, podczas postojów pojazdu:

– ok. godz. 20.15, na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,
– ok. godz. 21.15, na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,
– ok. godz. 22.15, w zatoce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku. 

Pomoc na miarę potrzeb

Dodajmy, że od 11 listopada ub. roku (początek sezonu mobilnego wsparcia) do marca br. w „autobusie SOS – pomoc” dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku wydano już ponad 17,5 tys. porcji zupy oraz przeszło 2,5 tys. sztuk ciepłej odzieży na zmianę. Codziennie z mobilnej oferty wsparcia korzystało średnio 56 potrzebujących osób. W pojeździe wsparcia udzielali: ratownik medyczny, pracownik socjalny i streetworker. Potrzebujący otrzymywali tam ciepłą zupę i odzież na zmianę. Mieli też wsparcie higieniczne oraz poradnicze.

Środki na działanie „autobusu SOS” zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na zlecenie MOPR zadanie realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Taka pomoc będzie świadczona osobom bez dachu nad głową, w życiowym kryzysie również kolejnej zimy. Działania w tym zakresie koordynuje w mieście MOPR.

– Nie każdy bezdomny człowiek szuka oparcia w schroniskach czy noclegowniach, z różnych przyczyn – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Autobus znakomicie uzupełnia ofertę pomocową miasta dla tej grupy potrzebujących osób, szczególnie teraz.

Dodajmy, że mobilne wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności działa w Gdańsku od 2017 roku. Pojazdu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.  

Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl