Autobus SOS ponownie pomaga osobom w kryzysie bezdomności

Od czwartku 1 października br. w Gdańsku znowu działać będzie „autobus SOS – pomoc”, dla osób doświadczających bezdomności.

To mobilne wsparcie uruchomione jest po trzymiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu. Oferta pomocy adresowana jest do potrzebujących osób, które z różnych przyczyn egzystują w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i sanitarnymi, w „autobusie SOS” obecnie wydawana będzie tylko ciepła zupa w formie „na wynos”. Na miejscu osoby w kryzysie bezdomności otrzymają też pełną informację, o wsparciu dostępnym w Gdańsku. Chodzi m.in. o możliwość skorzystania ze schronienia, pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego, aktywizacji itd.

– Mobilne wsparcie dla osób doświadczających bezdomności po raz pierwszy miasto uruchomiło w 2017 roku – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Ta forma sprawdziła się. Szczególnie w czasie epidemii  i jesiennej pory stanowi potrzebny, dodatkowy element systemu pomocy potrzebującym osobom w mieście.   

Mobilne wsparcie działać będzie do końca roku, wszystkie dni w tygodniu. Osoby doświadczające bezdomności otrzymają pomoc podczas postojów autobusu: ok. godz. 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu; ok. godz. 21.15 na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ul. Białej we Wrzeszczu; ok. godz. 22.15 w zatoce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku.

Na zlecenie gdańskiego MOPR, do końca roku usługę  „autobusu SOS” realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Środki na działanie mobilnego wsparcia dla osób doświadczających bezdomności, zabezpieczył MOPR. Pojazdu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Przypomnijmy, że podczas pierwszych miesięcy epidemii z tej pomocy korzystało dziennie, średnio ok. 60 potrzebujących osób w Gdańsku.

Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl  

Na fotografii, na głównym planie pojazd spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, wewnątrz pani nalewająca zupę. Posiłek będzie wydawany w formie „na wynos”.