Autobus SOS ponownie na ulicach Gdańska w akcji dla osób w bezdomności

Osoby w bezdomności w Gdańsku znowu korzystają ze wsparcia, oferowanego przez załogę „autobusu SOS – pomoc”. To mobilna forma pomocy dla potrzebujących, którzy w jesienno-zimowym czasie z różnych przyczyn pozostają w miejscach niemieszkalnych.

„Autobus SOS – pomoc” działa w Gdańsku od 2017 roku, zawsze w najtrudniejszym okresie: jesienią i zimą. Ta forma stanowi sprawdzone uzupełnienie oferty miasta dla osób w bezdomności, obejmującej m.in. schronienie, wsparcie finansowe, żywnościowe, rzeczowe oraz specjalistyczne i aktywizujące społecznie.

Gorąca zupa, ciepła odzież, konsultacje ratownika medycznego

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zadanie mobilnego wsparcia dla osób w bezdomności realizuje, do końca marca 2024 roku, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Środki na ten cel zabezpieczył MOPR. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje zapewnia pojazd.

Załoga wydaje osobom doświadczającym bezdomności ciepłą zupę i odzież na zmianę. Ratownik medyczny udziela niezbędnych konsultacji. Pracownik socjalny lub streetworker przekazują informację o dostępnej pomocy w mieście, starając się jednocześnie zmotywować potrzebujących do jej przyjęcia i do społecznej aktywizacji. To kompleksowe wsparcie świadczone jest codziennie, podczas postojów pojazdu: ok. godz. 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu; ok. godz. 21.15 na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ul. Białej we Wrzeszczu; ok. godz. 22.15 w zatoce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku. Ostatni przystanek, ok. godz. 23.30, jest zlokalizowany obok noclegowni przy ul. Mostowej 1A. Autobus dowozi tam osoby w bezdomności, chcące ogrzać się i przenocować w placówce.  

Współdziałanie na rzecz potrzebujących  

– Dla osób w bezdomności jesień i zima to najtrudniejszy czas, słota i mróz bardzo doskwierają – mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności gdańskiego MOPR. – Dlatego niezmiennie apelujemy do mieszkanek i mieszkańców o społeczną wrażliwość i przekazywanie sygnałów o potrzebujących do nas lub do Straży Miejskiej czy Policji w Gdańsku. Służby współdziałają. Każde zgłoszenie sprawdzamy, a osoba potrzebująca otrzymuje ofertę wsparcia. Cieszymy się, jeśli ją przyjmie i pomoc jest skuteczna.

Zgłoszenia o osobach w bezdomności trzeba kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,

– Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

 

Autobus SOS podczas jednego z pomocowych sezonów w Gdańsku/fot. arch. Sławomir Kunkel z TWP Przystań