Autobus SOS na jednym z postojów w Gdańsku – fot. archiwalna, autor Sławomir Kunkel, TWP Przystań…