W autobusie o zastępczym rodzicielstwie

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!”
plakaty z tym hasłem pojawią się za kilka dni w gdańskich autobusach. Pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie wcześniej przekazali je również m.in. do spółdzielni
mieszkaniowych, przychodni zdrowia, sklepów i klubów dzielnicowych.

Zachęcają gdańszczan do włączenia się w kampanię MOPR pt. „Podziel się
domem”, na rzecz tworzenia w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci
pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. Na taką pomoc czeka w
placówkach kilkadziesiąt maluchów. Ich sytuacja prawna jest bardzo różna –
zazwyczaj w sądzie toczą się sprawy o ograniczenie lub pozbawienie rodziców
praw do dziecka lub zapadło już postanowienie w kwestii. Rodzinę zastępczą
lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

*    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
*    nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
*    wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika
wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
*    nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
*    są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
*    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
*    zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie
indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i
społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i
organizacji czasu wolnego,
*    w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba,
tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

– Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim
wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów –
zachęcał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki
społecznej.

Dodajmy, że gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w ponad 350 rodzinach
zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Opiekę ma tam niespełna 600
maluchów i nastolatków. Ambasadorką kampanii „Podziel się domem” jest
florecistka i medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała.

Informacja!
Zainteresowani założeniem rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci winni
kontaktować się z MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 73
– 77 i 79.