Badanie i liczenie osób bezdomnych – w ramach wsparcia!

Ponad 70 osób, m.in. pracownicy socjalni, strażnicy miejscy, policjanci, pracownicy organizacji pozarządowych, strażnicy graniczni i Straż Ochrony Kolei, przeprowadziło w piątek badanie socjodemograficzne, połączone z liczeniem osób bezdomnych. Akcja trwała do godziny pierwszej. Wspólne patrole dotarły do miejsc niemieszkalnych, gdzie mogli przebywać bezdomni. Pierwsze wyniki akcji niebawem. Badanie i liczenie zorganizowało Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W akcji udział wziął także Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Fot. Wojciech Siółkowski, Straż Miejska w Gdańsku