Bądź po dobrej stronie – lepszy/a dla bliskich

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, którzy wykazują zachowania przemocowe wobec bliskich, frustrację wyładowują np. na swoim współmałżonku, dziecku czy sędziwych rodzicach, otrzymają bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Specjaliści podpowiedzą im, jak przeciwdziałać agresji i zmienić swoje zachowanie na dobre, konstruktywne i społecznie akceptowane. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi kampanię pomocową, profilaktyczną i informacyjną pod hasłem „Bądź po dobrej stronie – lepszy/a dla bliskich”. Służy ona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest adresowana do osób wykazujących agresję, które świadomie lub też nieświadomie krzywdzą bliskich. Nie radzą sobie z tym problemem, często go po prostu nie dostrzegają.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy kompleksowo pomagać tylko osobom doświadczającym przemocy w rodzinie – mówi Agnieszka Chomiuk, p.o. dyrektorki gdańskiego MOPR. – Choć oczywiście to one są najbardziej poszkodowane, narażone na traumę i dlatego nasze działania wspierające adresowane są szczególnie do tej grupy gdańszczanek i gdańszczan. Staramy się jednak działać dwutorowo i oferujemy też pomoc, terapię dla osób stosujących przemoc. Dajemy im sygnał, że mogą zmienić swoją postawę na mądrą i dobrą. Przy wsparciu specjalistów: psychologów, terapeutów, mogą nauczyć się kontrolować emocje i zachowania. Problemowi można zaradzić, pracując nad sobą każdego dnia.

Zrób pierwszy krok i skontaktuj się w sprawie wsparcia

Jeśli chcesz zmienić swoje życie tak, by więcej nie krzywdzić bliskich agresywnym zachowaniem, koniecznie skontaktuj się ze specjalistą gdańskiego MOPR pod numerem tel.: 58 342 31 79 (w godzinach pracy Ośrodka) lub poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl. Specjalista zdiagnozuje problem i udzieli fachowej porady. Skieruje zainteresowaną osobę do psychologa lub terapeuty, którzy m.in. podpowiedzą, jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami i nie dopuścić do ich eskalacji. Zmotywują też do pracy nad zmianą postaw. W razie potrzeby specjalista gdańskiego MOPR wskaże inną instytucję, która prowadzi terapię dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zawalcz o siebie, popraw relacje z bliskimi. Zawsze bądź po dobrej stronie!

 

Plakat informacyjny kampanii MOPR „Bądź po dobrej stronie…”