Bądź lepszy/a dla bliskich!

Gdańszczanki i gdańszczanie wykazujący zachowania przemocowe wobec najbliższych osób, otrzymają bezpłatnie konkretne, specjalistyczne wsparcie. Psycholog, terapeuta pomogą im m.in. kontrolować emocje i zmotywować się do zmiany niepożądanych postaw.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkanki i mieszkańców, którzy mają problem z zachowaniami agresywnymi, krzywdzą np. partnerkę lub partnera, złość przekierowują na swoje dzieci, do sięgnięcia po odpowiednie wsparcie. Wystarczy skontaktować się ze specjalistą MOPR, pod numerem tel.: 58 342 31 79 (w godz. pracy Ośrodka) lub poprzez e-mail: mopr@gdansk.gda.pl. Specjalista postara się właściwie zdiagnozować problem. Skieruje potrzebującą osobę np. do psychologa lub do terapeuty, którzy udzielą adekwatnego wsparcia.

Zawalcz o siebie i rodzinę

Osoba wykazująca agresywne zachowania może skorzystać zarówno z terapii indywidualnej, jak i grupowej. W porozumieniu ze specjalistą ustala ścieżkę terapeutyczną i jej niezbędny czas. Specjalista m.in. zmotywuje potrzebującego lub potrzebującą do pracy nad zmianą postawy. Wskaże, co w życiu jest naprawdę ważne i jak poprawić relacje z bliskimi. Psycholog, terapeuta podpowiedzą też, jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami i nie dopuścić do ich eskalacji. Wskażą, jak być lepszym człowiekiem.

Przypomnijmy, że wsparcie jest dostępne w ramach kampanii gdańskiego MOPR pt. „Bądź po dobrej stronie – lepszy/a dla bliskich”, przeciwdziałającej przemocy w rodzinie. Ma ona charakter pomocowy, informacyjny i profilaktyczny. 

Plakat kampanii MOPR „Bądź po dobrej stronie…”