Nie bądź obojętna/y, mądrze wspieraj osoby w bezdomności, potrzebujące

W Gdańsku trwają działania pomocowe na rzecz osób w bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz dla osób proszących o datki. M.in. dzięki sygnałom od mieszkanek i mieszkańców można szybko dotrzeć do potrzebującego człowieka i zaoferować mu adekwatne wsparcie.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka),

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,

– Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

Do współdziałania na rzecz potrzebujących, obok m.in. MOPR, zachęca też gdańska Policja. Szczegóły w informacji na stronie KMP w Gdańsku (link przekierowuje na stronę internetową gdańskiej Policji). W publikacji także o kontakcie do streetworkerów pracujących na ulicach miasta.

 

Symboliczna fot. telefonu/źródło: Pixabay (Pexels)