Nie bądź obojętny na los bezdomnego człowieka!

Sygnały gdańszczanek i gdańszczan mogą uratować życie ludziom w kryzysie bezdomności. Wystarczy zareagować. Apelujemy o czujność i sygnały o potrzebujących, którzy przebywają w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do: Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Każdy z nas może uratować potrzebującego człowieka – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Wystarczy nie być obojętnym.

Osoba w kryzysie bezdomności może liczyć w Gdańsku na kompleksowe wsparcie, m.in. zapewnienie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków, poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz udziału w projektach aktywizujących życiowo, zawodowo oraz społecznie.

Pomoc SOS mobilna

Codziennie w godz. od około 20.15 do 24.00 kilkadziesiąt potrzebujących osób korzysta ze wsparcia w autobusie SOS. Tam jedzą zupę, otrzymują ciepłą odzież, mają opiekę ratownika medycznego, pracownika socjalnego lub dyżurnego streetworkera. Autobus zatrzymuje się w kilku miejscach, by tam wesprzeć bezdomnych:

– na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,

– na parkingu między rynkiem, a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,

– w zatoczce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku,

– obok noclegowni przy ul. Mostowej 1 A.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest gdański MOPR, który zabezpieczył środki na zadanie. Usługę realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Z tego wsparcia potrzebujący będą mogli korzystać do końca marca 2019 roku. Dodajmy, że na  pomysł uruchomienia w mieście mobilnej pomocy dla osób bezdomnych wpadli już w 2017 roku gdańscy radni (głównym inicjatorem był Przemysław Ryś).

Sygnał za pomocą aplikacji Arrels

W Gdańsku pracę streetworkerom Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPŚBA) ułatwia aplikacja Arrels. Mieszkańcy mogą ją bezpłatnie ściągnąć na smartfon za pośrednictwem Google Play lub Apple Store. Widząc na ulicy osobę doświadczającą bezdomności wystarczy kliknąć w aplikację – streetworker Towarzystwa otrzymuje dzięki temu wiadomość m.in. o miejscu przebywania potrzebującego człowieka, jego stanie. Może do niego szybciej dotrzeć. Aplikację pozyskało TPŚBA.

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl

Gdańsk. Autobus „SOS – pomoc dla osób bezdomnych”. W inauguracji autobusu uczestniczyli m.in. Prezydent Paweł Adamowicz i zastępca prezydenta ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk.