Aktywator inicjatywy

Jest to oferta wsparcia inicjatyw lokalnych, które wraz z mieszkańcami współtworzą organizatorzy społeczności lokalnej Ośrodka w dzielnicach Gdańska. Możesz włączyć się do organizowanych wydarzeń, akcji bądź spotkań społeczności lokalnej. Przyświeca temu idea działania wśród ludzi, z ludźmi i dla ludzi oraz budzenie aktywności do samoorganizowania się przy rozwiązywaniu konkretnych problemów danej dzielnicy. Przykładem może być pomysł „sąsiedzkich ogrodów”, które staną się przyjaznym miejscem spotkań w przestrzeni publicznej. Takie działania to inwestycja, która może stać się korzyścią dla każdego, również pracowników Państwa firmy.
DBAJMY O TO, CO NAS OTACZA