Mentor talentu

Propozycja ta skierowana jest do partnerów poszukujących możliwości pomocy najmłodszym gdańszczankom i gdańszczanom, którzy chcieliby rozwijać swoje talenty i umiejętności. Jeśli chcielibyście zaopiekować się zdolnym dzieckiem z rodziny wspieranej przez MOPR, któremu rodzice nie są w stanie zapewnić warunków do rozwoju talentu, skontaktujcie się z nami. Otrzymacie opis potrzeb dziecka, informacje o jego zamiłowaniach i zdolnościach. Sami zdecydujecie, w jaki sposób zainwestujecie w jego rozwój.
KAŻDE DZIECKO POWINNO MIEĆ SZANSĘ NA ROZWÓJ