Wolontariat Pracowniczy

To oferta wolontariatu dla pracowników firmy. Praca jako wolontariusz może stać się impulsem do działania, zmotywować zespół współpracowników, ale także tchnąć zupełnie nowe moce w dziedzinach dotąd nieznanych. Wolontariat może być też bardzo ważnym etapem w zdobywaniu doświadczenia, poszerzania umiejętności czy pozyskiwania referencji, a także elementem integrującym pracowników firmy. Daje możliwość sprawdzenia się w różnych branżach. Nasze oferty wolontariatu to między innymi: korepetycje dla dzieci z rodzin wspieranych przez MOPR, pomoc osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, spędzanie z nimi czasu wolnego, pomoc osobom mającym trudności w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc przy organizacji i realizacji imprez dla podopiecznych Ośrodka.
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE

Zapraszamy do ofert wolontariackich!