Bądź wrażliwy i pomóż osobie w kryzysie bezdomności!

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o przekazywanie służbom pomocowym sygnałów, o osobach w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych. Potrzebujący otrzymają kompleksową ofertę wsparcia, obejmującą m.in. schronienie, żywność, pomoc rzeczową i finansową.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymują kilka zgłoszeń w tygodniu, o osobach doświadczających bezdomności. Reagują na każdy sygnał i proponują człowiekowi w kryzysie adekwatne wsparcie. W czasie epidemii i w okresie zimowym intensywne działania pomocowe prowadzą też w mieście streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, interweniują strażnicy miejscy i policjanci.

Różne formy pomocy

W Gdańsku funkcjonują schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. Na zlecenie miasta placówki te prowadzą organizacje pozarządowe. W ofercie pomocowej miasta dla osób doświadczających bezdomności jest też m.in. wsparcie finansowe, żywnościowe, ale również aktywizujące zawodowo i społecznie oraz specjalistyczne – prawne i psychologiczne. Wystarczy przyjąć pomoc.

Zadzwoń do służb lub skorzystaj z aplikacji

Gdański MOPR i służby miejskie nadal proszą mieszkanki i mieszkańców o tę wyjątkową wrażliwość i o sygnały o osobach bezdomnych. Informacje należy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

O lokalizacji potrzebujących wystarczy powiadomić streetworkerów, używając bezpłatnej aplikacji Arrels. Można ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie i zastosować. Streetworker otrzyma wiadomość m.in. o miejscu przebywania i liczbie potrzebujących osób. Szybko do nich dotrze z pomocą. 

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

Pracownicy gdańskiego Ośrodka z ofertą wsparcia docierają do osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych/fot. MOPR