Będą nowe busy dla osób niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dwie organizacje pozarządowe zakupią nowe mikrobusy, doskonale przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody posłużą gdańszczankom i gdańszczanom np. poruszającym się na wózkach inwalidzkich czy o kulach.

Kwestię precyzuje umowa o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk (reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku) a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie likwidacji barier transportowych. PFRON przeznaczył na ten cel łącznie do 149 764,53 złotych. Z tej kwoty dofinansowany zostanie zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnością. Pojazdy kupią: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Obie organizacje złożyły wcześniej wnioski, w sprawie dofinansowania z „Programu…”.

Więcej informacji na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=236&x=25&y=2

 

Źródło fot. PFRON Oddział Pomorski

Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR podczas podpisania przedmiotowej umowy.