Bezdomność – od pomocy po prawa człowieka

Gdańsk przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych jako pierwsze miasto w Polsce. O europejskiej i gdańskiej inicjatywie wypracowania, przygotowania i przyjęcia tego dokumentu mówili uczestnicy piątkowego seminarium pt. „Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności – od podejścia charytatywnego i opartego na potrzebach, do podejścia opartego na prawach człowieka”.

Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. Gościem wydarzenia byli m.in.: Maria Jose Aldanas, koordynatorka Housing Rights Watch, organizacji, która prowadziła w Europie kampanię dot. projektu Karty Praw Osób Bezdomnych oraz Krzysztof Szerkus, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmówcy wskazywali, że w wielu krajach na świecie rozwiązanie problemu bezdomności stało się priorytetem. Odchodzi się jednak od postrzegania problemu wyłącznie przez pryzmat pomocowy, charytatywny. Wskazuje się natomiast na kontekst przestrzegania praw człowieka wobec tej grupy społecznej. W tym bardzo ważnym elementem jest umożliwienie osobie bezdomnej egzystencji w mieszkaniu. Agnieszka Chomiuk, zast. dyr. gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podkreśliła, że wypracowanie i przyjęcie Gdańskiej Karty Praw Osób Bezdomnych jest krokiem w kierunku zagwarantowania praw osobom w kryzysie bezdomności i jednocześnie działaniem ukierunkowanym na rozwiązanie społecznego problemu.

W czasie seminarium w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich – Krzysztof Szerkus przekazał władzom i mieszkańcom Gdańska gratulacje i podziękowania za przyjęcie Karty.

Organizatorami spotkania byli: Miasto Gdańsk, MOPR w Gdańsku, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności i ECS.

Fot. SR (MOPR)