Bezpieczeństwo ekonomiczne gdańszczan priorytetem!

Gdańszczan, którzy są zadłużeni, nie są w stanie spłacać kredytów oraz pożyczek, wywiązać się z tego typu zobowiązań lub też mają inne problemy ekonomiczne, np. z tytułu utraty pracy, choroby, niefortunnych życiowych decyzji, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawników i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Konsultacje odbędą się w ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego (TBE) w Gdańsku, który potrwa od 8 do 12 maja. Organizacja takich pomocowych działań wynika m.in. z Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016 – 2023, realizowanego w mieście na rzecz potrzebujących mieszkańców. Jest on skierowany do osób z różnych grup wiekowych, w zakresie edukacji ekonomicznej i prewencji. Szczególnie do gdańszczan zmagających się z problemami zadłużenia, a także ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Również do osób znajdujących się w otoczeniu osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć – rodziny, środowisk lokalnych oraz członków grup zawodowych świadczących szeroko rozumianą pomoc.

Porady specjalistów MOPR w ramach TBE

*10 maja, w godzinach od 10 do 14 pracownicy socjalni i prawnicy MOPR dyżurować będą w Domach Sąsiedzkich przy ulicach: Hożej 14, Marynarki Polskiej 15, Jaśkowej Dolinie 105 oraz Nowych Ogrodach 35. Z ich pomocy skorzystać mogą wszyscy zainteresowani tematem gdańszczanie, kontakt i bezpłatna porada na miejscu.

*W dniach od 8 do 12 maja zadłużeni gdańszczanie mogą także skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych w 9 punktach MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 320 53 55 (kontakt od 7.30 do 15.30) oraz 9 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach tematycznej ustawy o takim wsparciu. Uwaga! Ta pomoc dotyczy tylko osób kwalifikujących się do niej, w ramach ustawowych przepisów (np. kobiet w ciąży, osób z Kartą Dużej Rodziny, kombatantów itd.) Szczegóły na stronie: www.mopr.gda.pl w punkcie: nieodpłatna pomoc prawna.

Więcej: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Zadbaj-o-swoje-bezpieczenstwo-ekonomiczne,a,77004

Plakat – TBE (PDF)