Bezpieczny senior w scenkach

Gośćmi osób 60+, które licznie uczestniczyły w spotkaniu pt. „Bezpieczny senior – bezpieczny obywatel” w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sterniczej 2 w Brzeźnie, byli gdańscy policjanci oraz uczniowie klasy mundurowej IV Liceum Ogólnokształcącego. I to właśnie młodzież prym wiodła podczas wydarzenia, m.in. występując w scenkach pokazujących przykłady przestępstw, na które narażeni są sędziwi mieszkańcy. Licealiści edukowali też uczestników, jak uniknąć takich skrajnych sytuacji, jak nie dać się oszukać. Podczas spotkania w nauczaniu bezpieczeństwa przyszłych policjantów skutecznie wspierali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Organizatorami wydarzenia, m.in. w ramach Gdańskich Dni Seniora, byli: MOPR, KMP w partnerstwie z uczniami IV LO w Gdańsku.

Fot. SR