Bezpłatna pomoc prawna także dla osób odwiedzających Gdańsk

Zachęcamy mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gdańsk do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe. To konkretne, specjalistyczne wsparcie przydatne zwłaszcza w sytuacjach życiowych kryzysów.

– W ramach oferty nieodpłatnego poradnictwa prawnego jest między innymi pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe oraz zwalniających z kosztów sądowych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Specjaliści podejmują konkretne działania, by jak najlepiej wesprzeć potrzebujące osoby.

Bezpłatne poradnictwo prawne dostępne jest dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika – obecnie wystarczy ustne stwierdzenie zainteresowanego, by taką pomoc otrzymać. W czasie epidemii konsultacje udzielane są telefonicznie oraz poprzez email. Na porady obowiązują zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR w Gdańsku) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl.

Pomocna dłoń w trudnych sytuacjach

Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają konsultacji m.in. w zakresie spraw rodzinnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, spadkowych oraz mieszkaniowych. Pomagają osobom zadłużonym, będącym w kryzysie ekonomicznym. Wspierają prawnie, merytorycznie ofiary naciągaczy, które zawarły niekorzystne i nieuczciwe umowy konsumenckie. Wskazują, jakie kroki podjąć, by np. odzyskać alimenty na dziecko. Doradzają w sprawach rozwodowych, a nawet w rozwiązaniu drobnych konfliktów np. sąsiedzkich. W razie potrzeby kierują do odpowiedniej, pomocowej instytucji lub organizacji pozarządowej w mieście. Na wsparcie specjalistów nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej mogą też liczyć m.in. turyści w Gdańsku, przyjezdni z innych części kraju. Prawnicy poradzą im np. w przypadku nagłych zdarzeń losowych – utraty dokumentów, zgubienia kart płatniczych, gotówki lub bagażu.

Dodajmy, że w bieżącym roku w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego udzielono w Gdańsku już ponad 4 tysiące konsultacji.

Temida jako symbol prawa/fot. z Pixabay