Bezpłatne kursy prawa jazdy w ramach „Całej Naprzód III”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby bezrobotne lub pracujące za minimalne wynagrodzenie do zrobienia kursu prawa jazdy kat. C+E, dotyczącej prowadzenia samochodów ciężarowych z przyczepą. To bezpłatna oferta aktywizacji zawodowej, w ramach projektu „Cała Naprzód III”.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 lat, są mieszkankami i mieszkańcami Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. To oferta wsparcia dla osób długo pozostających bez pracy np. z powodu niskich kwalifikacji oraz dla pracujących za minimalne wynagrodzenie.  

Ostatnie wolne miejsca w projekcie, zgłoś się

Osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności, polepszeniem swojej sytuacji na rynku pracy mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych kursów prawa jazdy. Oferta dotyczy kursów: kat. C+E, którego pozytywne ukończenie pozwala na kierowanie samochodami ciężarowymi z przyczepą oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej (dot. uprawnienia do przewozu towarów i osób).  

Osoby zainteresowane propozycją prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu).

Realizacja dofinansowana ze środków unijnych

„Całą Naprzód III” realizują: gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Projekt potrwa do końca czerwca 2023 roku. Do tej pory z różnorodnych szkoleń, warsztatów zawodowych i staży w ramach „Całej Naprzód III” skorzystało lub jeszcze podnosi kwalifikacje, sto osób.

 

Symboliczna fot. ciężarówek/Pixabay